Veřejné osvětlení parku TGM v NL
nevítězný
Aleš Volovec
1 410 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Nový Lískovec
2020
316 líbí se mi
276 kladných hlasů

Jedná se o realizaci nového veřejného osvětlení parku TGM při ulici Rybnická v městské části Brno – Nový Lískovec, a také o úpravu zeleně a chodníků.

Jedná se o realizaci nového veřejného osvětlení parku TGM při ulici Rybnická v městské části Brno – Nový Lískovec , a také o úpravu zeleně a chodníků. Realizací nového osvětlení dojde ke zlepšení každodenního pohybu osob, zvýšení bezpečnosti (zejména ve večerních a nočních hodinách) a podtržení významu jedinečného městského parku s bystou prvního prezidenta T. G. Masaryka.
Jedná se o venkovní parkové osvětlení instalované ve vodorovné poloze, tak aby byl naplněn záměr co nejmenšího vyzařování do horního poloprostoru, nezvyšování světelného znečištění a zachování rovnováhy ekosystému. Součástí záměru je instalace architektonického osvětlení bysty prezidenta T. G. Masaryka s použitím takových technických doplňků, aby mimo obrys směřovalo nejvýše cca 10% světelného toku.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu dojde ke zvýšení komfortu a bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Nového Lískovce a také k podtržení významu parku s umístěnou bystou T. G. Masaryka.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
projektová dokumentace 1 70 000 70 000
realizace - sloupové osvětlení, zemní práce, elektroinstalace, rozvaděč 1 700 000 700 000
úprava zeleně 1 200 000 200 000
úprava chodníků 1 200 000 200 000
údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 1 410 000 Kč

Posouzení proveditelnosti