Úprava veřejné cesty ve Slatině
nevítězný
Táňa Holoušová
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Slatina
2020
315 líbí se mi
237 kladných hlasů

Projekt na zlepšení kvality veřejné nezpevněné cesty, která navazuje na ulici Pomezní v městské části Slatina. Veřejná cesta slouží pro širokou veřejnost na vycházky jako pěší komunikace mezi Židenicemi - sídliště Juliánov - Stránská skála –Slatina.

Veřejná cesta se nachází na pozemku p.č. 656/1, p.č. 656/2, p.č. 671/1, p.č. 891 vše v katastrálním území Slatina. Uvedené pozemky navazují na veřejnou zpevněnou komunikaci v ulici Pomezní (pozemek p.č. 675 katastrální území Slatina). V minulosti na předmětných pozemcích byla sekaná tráva a v návaznosti na to se ani nevyskytovaly náletové dřeviny. Postupem času se o předmětné pozemky nikdo nestaral a nestará, pozemky postupně zarůstají a časem zbyla pouze vyšlapaná úzká cesta. Cesta se nachází na veřejných pozemcích a slouží pro širokou veřejnost na vycházky jako pěší komunikace mezi městskou částí Židenice - sídliště Juliánov - Stránská skála – městskou částí Slatina. Jedná se o vyčištění a prořez náletových dřevin na výše uvedených pozemcích a provedení povrchové úpravy plochy komunikace pro pěší, která je dlouhodobě neudržovaná. Úpravou pozemků se získá příjemné a klidné místo na vycházky.- V katastru nemovitostí druh pozemku p.č. 656/1 k.ú. Slatina je ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, výměry 485 m2. - V katastru nemovitostí druh pozemku p.č. 656/2 k.ú. Slatina je ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, výměry 89 m2. - V katastru nemovitostí druh pozemku p.č. 671/1 k.ú. Slatina je ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, výměry 1382 m2. - V katastru nemovitostí druh pozemku p.č. 891 k.ú. Slatina je ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, výměry 320 m2. - Pozemky jsou ve vlastnictví města Brno.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejná nezpevněná cesta slouží pro širokou veřejnost na vycházky jako pěší komunikace mezi městkou částí Židenice - sídliště Juliánov - Stránská skála – městská část Slatina.
Cesta se nachází na veřejných pozemcích ve vlastnictví města. Pozemky jsou jsou veřejně užívané, jsou veřejně přístupné, přístupné každému, přístupné veřejnosti, slouží obecnému užívání, je přímé napojení na pozemní komunikaci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
chodník, mobiliář (např. lavičky, koše) 1 2 850 000 2 850 000
údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti