Thư viện tiếng Việt ở Moravia!
nevítězný
Robert Keprt
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
2020
220 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
302 kladných hlasů

Zvykli jsme si je vnímat skrze jejich obchody a exotickou kuchyni. Naše sousedy vietnamského původu. Spolky v Brně vznikly později. Ale vietnamskou knihovnu dodnes na Moravě nemáme. Knihovnu, která by se stala mostem k jejich kultuře.

Když na Slovensku v Prešově vybuchl panelák, slyšeli jsme jen o jediné menšině, která se rozhodla pomoci, aniž by ji někdo požádal. Slovenští Vietnamci se složili a pomohli Slovákům v nouzi. V době, kdy letos na Moravě chyběly roušky, slyšeli jsme jen o jediné menšině, která se rozhodla pomoci, aniž by ji někdo požádal. Naši Vietnamci šili zdarma roušky. Ne pro tisíce Vietnamců u nás, ale pro nás všechny. Sluší se poděkovat! Díky lajkům na internetu můžeme v Brně na Moravě umožnit našim přátelům vietnamského původu začít budovat vietnamskou knihovnu. V Drážďanech už vietnamská knihovna je, takže jsme v Brně opět pozadu. Projekt je o vzájemné solidaritě. Z Vietnamu můžeme získat knihy, kterým sice většina z nás nebude ve vietnamštině rozumět, ale přesto i ti z nás, kteří vietnamsky nerozumí, něco získají. Mladá generace našich sousedů vietnamského původu mluví plynně oběma jazyky. Je to ten nejlepší předpoklad pro novou generaci překladatelů, která by nám představila Vietnam tak, jak ho neznáme, skrze jeho pohádky, pověsti, archeologické nálezy, dějiny, záhady, poezii, historické romány i regionální kuchařky. Projekt nechce zapomenout ani na více než 50 národnostních a etnických menšin, které jsou také ve Vietnamu doma, knihy v jejich jazyce a o jejich kultuře. A protože je to projekt o solidaritě mezi národy, 60 % knih by byly knihy dovezené z Vietnamu především pro naše přátele vietnamského původu, 40 % knih by byly knihy z celého světa, které by naopak pomáhaly lépe pochopit moravské dějiny a památky prostřednictvím knížek, které nejsou zastoupeny v žádné brněnské veřejné knihovně, a které se nikomu, ani brněnským univerzitám, do našich knihoven nikdy nepodařilo získat. Z projektu lze získat i knihy z antikvariátů, přednost by ale dostaly knihy, které si nelze přečíst na internetu.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: O našich Vietnamcích nic nevíme. Znají náš jazyk, my neznáme jejich. Znají naši kulturu, my jejich kulturu neznáme. I jejich kuchyni jsme jen "zahlédli z rychlíku". Možná to zní šíleně, dovézt do Brna knihy, ze kterých většina z nás nebude rozumět ani slovo. Jenže skrze ty knihy mohou začít vznikat překlady. A skrze ně už pro nás naši sousedé nebudou pouze přáteli s vietnamskými závitky, ale také hrdým národem s bohatou kulturou, kterou jsme měli příležitost poznávat přes 30 let - a nestalo se.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
knihy z Vietnamu - památky, moderní architektura, výtvarné umění, pohádky, pověsti, poezie, gastronomie, národnostní a etnické menšiny ve Vietnamu... do vyčerpání částky 1 1 490 000 1 490 000
knihy ze zahraničí k lepšímu pochopení moravských památek a historie i v evropském a světovém kontextu 1 1 000 000 1 000 000
údržba (katalogizace apod.) 3 170 000 510 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti