Biotopové koupání v Žebětíně
nezískal podporu
Monika Školová
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Žebětín
2020
135 líbí se mi

Vytvořit rekreační vodní plochu k rekreaci, prostředí nenarušující ráz krajiny

Přírodní koupací biotop je tvořen ze dvou částí: část nádrže ke koupání a regenerační biologická část sloužící k filtraci vody. Nádrž rozdělena na plaveckou, neplaveckou část a brouzdaliště. Voda se čistí biologicky bez chemikálií.. Časem by se daly přidávat další prvky, např. skluzavka, divoká řeka, vodotrysk s potokem, hygienické zázemí, sportoviště ...

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvořit rekreační vodní plochu pro zchlazení v horkém létě dostupné široké veřejnosti bez nutnosti dalekého dojíždění za rekreací (sídliště Kamechy, Bystrc, Žebětín). Významným přínosem je snížení alergenního tlaku na organismus, citlivější zapojení do krajiny a odstranění zátěže vodotečí algicidy aj. (výměna vody). Dobře fungující biotop není sterilní prostředí, ale obsahuje mnoho živých organismů.

Rozpočet projektu - návrh