Čistější BRNO - veřejné wc kouty - eko
Blanka Otrubová
2 200 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2021
175 líbí se mi

Už se vám stalo, že jste byli ve městě, a najednou jste v některém
rohu domu, popřípadě v podchodu, míjeli občana ulevujícího si? Bylo
vám nemilé a trapné načapání i zápach? V řadě měst EU tuto situaci vyřešili, tak to pojďme taky změnit.

Toalety "raketa " která se dá použít všude tam, kde je potřeba. Sběrná nádoba
na urinal s potřebou obsluhy technických služeb. Toalety budou na veřejně
přístupných místech,dostupná všem , tam kde se ve zvýšené míře používá k
vykonávání potřeby rohy budov a zákoutí města, přínos je pro všechny
obyvatele i návštěvníky Brna.
Od projektu se očekává, že přispěje ke snížení všude přítomných zapáchajících rohů, usnadní turistům návštěvu naší krásné moravské metropole a přispěje k celkovému kladnému vnímání Brna, protože osoba vykonávající potřebu se nebude cítit zahanbeně a kolem jdoucí nebude mít negativní pocity
Najít místo kde si může člověk ulevit není v Brně mnoho ať už jde o veřejné toalety,
tak i toalety, které poskytují restaurace a jsou moravskou metropolí podporovány.
Existuje i mapa těchto míst a tyto veřejné toalety by mohli do této mapy taky přidat.
Například v Paříži si však řekli „Dost!“ a vybudovali veřejné přenosné pisoáry "rakety"
po městě, přičemž je viditelně označili vlajkou s piktagramem tak aby byli viditelné .
Nově vybudované veřejné pisoáry budou umístěna na území a majetku města, vždy po
dohodě s danou městskou částí a příslušnými odbory Magistrátu města Brna. Vzhled pisoárů bude předmětem projektové dokumentace, ke které se vyjádří příslušné
odbory MMB. Veřejné pisoáry budou respektovat okolí tak, aby nedošlo k jeho
poškození.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: • Moderní řešení přirozených jevů v
moderní městské společnosti
• Ekologické řešení
• Esteticky akceptovatelné
• Veřejnosti přináší komfort
• Snižuje znečištění města
• Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Urinal 5 170 000 850 000
Technické služby 3 450 000 1 350 000
Cena celkem: 2 200 000 Kč