Úprava cesty pro rodiny s dětmi
Jan Janko
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Královo Pole
2021
561 líbí se mi

Cílem projektu je vytvořit zpevněnou voděpropustnou cestu spojující Soběšice, Lesnou a Sadovou. Tato cesta je využívaná cyklisty, běžci a rodinami. Její úpravou vznikne bezpečná trasa, která propojí výše zmíněné lokality.

Trasa dlouhá cca 2,3 km se napojuje na další turistické cesty a cyklostezky v Soběšicích (Pánská lícha, rozhledna Ostrá Horka...). Začíná na ulici Trtílkova a vede přírodou přes zahrádkářskou oblast. V případě realizace tohoto projektu by byla cesta zpevněna a opravena. Zpevněním cesty by vznikla trasa, která bude schůdná i za horšího počasí, bezpečná pro cyklisty, rodiče s dětmi a kočárky a zároveň jednou z možnosti, kam se vydat na výlet. Projekt myslí také na zdejší obyvatele zahrádek. Nová cesta by umožnila lepší a bezpečnější příjezd k zahradám. Současná cesta je plná děr a výmolů.
Zpevnění cesty je uvažováno s voděpropustným povrchem. Jednalo by se o srovnání výmolů, vysypání makadamem a štěrkodrtí, s následným zaválcováním finální štěrkopískové vrstvy.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: - Díky tomuto projektu se vytvoří nová vyletní stezka
- Oprava cesty pro všechny běžce, cyklisty, rodiny s dětmi a kočárky
- Lepší příjezd pro zahrádkáře
- Nová možnost, jak na chvíli opustit ruch města a vydat se do přírody
- Schůdnost za každého počasí

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 80 000 80 000
Provedení úpravy povrchu cesty 1 2 818 000 2 818 000
Údržba 3 34 000 102 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor životního prostředí posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství posouzení probíhá
Odbor dopravy posouzení probíhá