Nafukovací hala Komín/Jundrov a okolí
Mojmír Moláček
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Komín
2021
883 líbí se mi

Pořízení a provoz nafukovací haly ve sportovním areálu na rozhraní Komína a Jundrova umožní rozšířit sportovní vyžití široké veřejnosti i na podzimní a zimní měsíce.

Víceúčelový sportovní areál na hranici Komína a Jundrova v sezóně navštěvují stovky dětí i dospělých denně kvůli výjimečnému sportovnímu vyžití a velmi příjemnému prostředí. Mimo sezónu je jeho využití minimální kvůli chybějícím krytým sportovištím. Projekt usiluje o vybudování nafukovací haly, která by od podzímu do jara zastřešila stávající víceúčelové hřiště s umělou trávou a umožnila široké veřejnosti sportování i v chladných měsících roku a za každého počasí. Po jarním oteplení bude hala demontována a uložena v zázemí areálu pro opětovné použití v dalších zimních sezónách.
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: - Sportovní vyžití široké veřejnosti
- Možnost využití školami, školkami, kroužky
- V prostoru stávajícího víceúčelového hřiště s umělým povrchem umožňujícího provozování širokého spektra sportů
- Nafukovací hala s celodenním provozem
- Pro sportovce bez omezení věkových kategorií

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Cena nafukovací haly včetně prvotní montáže 1 3 000 000 3 000 000
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč