Život mezi odpadky
zdeněk Herblich
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
2021
79 líbí se mi

Tím jak se chová většina lidí v určité zemi, se vytváří národní identita, kultura, hodnoty...
Množstvím odpadu, které lidé běžně vyhazují v přírodě i na ulicích, či nevšímavě chodí kolem, vyjadřují tím kdo jsou a chtějí být, pojďme to zkusit změnit

Stalo se již v Brně, smutným pravidlem, že jsou všude poházené odpadky, je jedno, zda jste na sídlišti, v centru, nebo v lese za Brnem, jsou všude a většině lidem je tento nebezpečný jev lhostejný, nejsou výjimkou vidět ty samé odpadky na zastávkách, nebo mezi nimi, týdny měsíce, nebo roky..
Odpadků zejména těch menších je tolik, že není v lidské moci je všechny, nebo většinu vysbírat, co to znamená pro vodní toky lesy, půdu a tím pádem i pro lidi, by bylo na nekolikasetstránkovou studii..
Jisté však je, že to je nebezpečný trend, i dědictví, když je lidem, jedno, že znečistí les,řeku, zastávku, jsou jim lhostejné i další důležité společenské hodnoty.
Děti vychovávají rodiče, dospělé, by měl usměrňovat systém, který však nereaguje.
Řešení jistě není jednoduché, ale mohla by všeobecný zájem o tento problém, zlepšit reklamní kampaň zaměřena na odpovědnost každého z nás, která by oslovila všechny vrstvy společnosti a vhodným způsobem by jim připomněla náš díl odpovědnosti, na veřejném pořádku.
Trochu čísel:
Třeba taková vyhozená baterie se rozkládá cca 200–500 let, ale zároveň uvolňuje do půdy velmi nebezpečné látky, které mohou značně poškodit životní prostředí a ohrožovat živé organismy
Igelitový sáček se rozkládá 25 let, plastový kelímek 70 let a taková PET láhev potřebuje celých 100 let!

Skleněná láhev nejdříve za 1 000 let.
polystyrén desetisíce let a více.
Každoročně končí ve volné přírodě v Česku až 100 milionů PET lahví, nemluvě o dalším drobném odpadu, který by nespočítal, ani Ferda mravenec, kolik je to v Brně, je jistě nezanedbatelné číslo, což je i vidět.
Tato reklamní kampaň bude jak v ulicích, tak na asocialnich sítích.
na nejvíce problematictkých místech,zaměřená specificky, zcela konkrétně na obyvatele, kteří tam žijí!
Kromě toho, by mohlo dojít ve vytypovaných úsecích dojít, k označení trvanlivou barvou na zem, cesta k nejbližšímu třídícímu bodu..metrů a při této příležitosti, by mohla i nastat diskuze o umístění dalších sběrných nádob, nebo košů

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento projekt má Připomenout široké veřejnosti že, se stále máme v čem zlepšovat a že záleží na každém člověku, co předá dalším generacím.
Reklamní kampaně jsou běžnou součástí našich životů, kdo se však stará o práva těch co se nemůžou bránit?
Kdo se stará o neustále se zvětšující se znečištění NAŠEHO životního prostředí, které ve výsledku poškozuje nás všechny?Není to jen reklamní kampaň, mělo by dojít i k zjednušení třídění, např tím, že by trvanlivou barvou byli v kritických místech,..

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
reklamní kampaň, příprava, směrovky na zem 1 1 500 000 1 500 000
pokračování reklamní kampaně 3 500 000 1 500 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč