Obnovení Dolního rybníku v Řečkovicích
Lukáš Fencl
601 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2021
13 líbí se mi

V Brně Řečkovicích v Podhájí na místě bývalého Dolního rybníku existuje retenční nádrž, která je po většinu roku prázdná. Navrhuji obnovení tohoto rybníku.
Technologie jsou připraveny, stačí jen spustit stavidlo.

Částečné zatopení Zamilovaného hájku zvýší atraktivitu místa.
Zlepší se i mikroklima v oblasti především v letních horkých měsících.
V zimě bude možné zamrzlou plochu využívat na zimní sporty.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Obnovení rybníku zvýší atraktivitu místa.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
stáhnutí stavidla 1 1 000 1 000
úprava okolí vodních ploch, oprava nádrží, vyčištění 3 200 000 600 000
Cena celkem: 601 000 Kč