Obnova výběhu pro psy na Kraví hoře
Michal Šípek
995 000 Kč (navržený)
Zvířata
Brno - střed
2021
45 líbí se mi

Jedná se o velmi frekventovaný výběh pro psy, který má velmi dobrou dostupnost i polohu, ale limituje jej zejména chybějící oplocení a zdevastovaný trávník.

Stávající výběh pro psy na Kraví hoře je velmi oblíbený a denně jej navštěvuje mnoho pejskařů. Má nejen dobrou polohu a dostupnost, ale zejména je i velmi prostorný, což je v porovnání s jinými výběhy velké plus. Bohužel není oplocený což je velmi nepříjemné. V celém Brně se mohou pejsci pohybovat pouze na vodítku nebo s náhubkem, jen právě na výběhu se mohou pohybovat volně a pořádně se vydovádět. Pokud ovšem není výběh oplocen, není dostatečně bezpečný ani pro psy ani pro bezprostřední okolí. V současné době je dalším velkým nedostatkem výběhu nemožnost odděleného venčení více skupin psů. Každý pejskař jistě zná tu situaci, kdy se na výběhu sejdou skupinky malých nebo mladých pejsků a velkých plemen, kdy často nastávají problémy. Nebo když se na výběhu sejdou pejsci, kteří chtějí dovádět a pejsci, kteří chtějí cvičit, bohužel prolínání těchto aktivit se ruší. Proto by bylo velmi vhodné vybudování oplocení nejen kolem výběhu, ale také uprostřed tak, aby byl výběh rozdělen na 2 oddělené plochy (při jeho velikosti to není žádný problém).
V neposlední řadě by při rekonstrukci byla upravena plocha výběhu. Dnes je zde spíš bahno, než trávník a obnova trávníku je tedy nutná (možnost střídavého uzavření jednotlivých ploch výběhu umožní i v budoucnu lepší obnovu trávníku). Také pěšiny protínající výběh budou zpevněny zatravňovacími dlaždicemi a štěrkem a nebude docházet k jejich vyšlapávání. Vzhledem ke změně dispozic výběhu budou také vyměněny stávající dosluhující prvky mobiliáře za nové.
Pokud se podaří tuto rekonstrukci provést povede to k výraznému zlepšení nejen komfortu při venčení a výcviku psů, ale i ke zvýšení pohody a bezpečnosti ostatních návštěvníků sousedícího parku a koupaliště.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Oplocení a rekonstrukce výběhu pomůže jednak všem jeho uživatelům, tedy pejskařům, ale bude zlepšením i pro ostatní návštěvníky Kraví hory a přilehlého koupaliště, jelikož nebude docházet ke kolizím s pejsky na neoplocenám výběhu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpracování projektu 1 20 000 20 000
Oplocení 1 500 000 500 000
Obnova trávníku 1 150 000 150 000
Doplnění mobiliáře a agility prvků 1 150 000 150 000
Zpevnění pěšin zatravňovacími dlaždicemi a štěrkem 1 70 000 70 000
sečení a vyvážení košů 3 35 000 105 000
Cena celkem: 995 000 Kč