Vybudování pumptrackových zatáček
proveditelný
František Mazůrek
600 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Maloměřice a Obřany
2021
436 líbí se mi

Výstavba kompozitových pumptrackových klopených zatáček u pumptracku na Cacovickém ostrově v Brně - Obřanech.

Brno je cyklistické město o tom není pochyb. Cyklistika navíc v současné komplikované pandemické situaci umožňuje široké veřejnosti posilovat fyzický i duševní stav. V Brně - Obřanech se v minulosti podařilo vybudovat základ pumptrackové kompozitové dráhy, který nyní tvoří dvě linie pumptrackových vln. Tyto rovné úseky nejsou bohužel vzájemně propojené klopenými zatáčkami. Absemce těchto zatáček značně omezuje využitelnost dráhy a komfort jízdy na ní. V normálním stavu slouží pumptracková trať k zážitkové jízdě, kdy k pohybu jezdce je využívána změna těžiště těla podobně jako při houpání na houpačce. Jízdou na takové trati dochází k posílení rovnováhy a výuce zakladních jízdních dovedností. Trať si získala značnou oblibu veřejnosti a je často využívána cyklisty, bruslaři na kolečkových bruslích, koloběžkáři, skateboardisty a nejmenšími dětmi na odrážedlech. V prostoru kde chybí zatáčky dochází k nadměrnému zatěžování nezpevněného podkladu. To se projevuje na stavu a povrchu celého prostoru. Například při jízdě na bruslích nebo mini koloběžkách, kde jsou malá kolečka musí děti z bezpečného zdrsněného kompozitového povrchu trati zvládnout přechod na nezpevněný, kluzký a také nezřídka rozbahněný povrch. Při následném zahájení další jízdy je to obráceně, a proto dochází k vynášení bláta a nečistot na trať a tím se její povrch špiní a stává se kluzkým. Řešením by bylo doplnění stávajících rovných úseků kompozitovými klopenými zatáčkami. Díly zatáček jsou standartním sortimentem dodavatele pumptrackových drah a dají se jednoduše připojit.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zkvalitnění sportovně kulturního celoročního využití pro širokou věřejnost od dětí po seniory. Jedině venkovní neuzavřená sportoviště mají 100% využitelnost ve vztahu k epidemiologickým situacím. Pohyb na čerstvém vzduchu je pro lidi prospěšnější než vysedávání u obrazovek televizorů nebo počítačů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
kompozitové klopené zatáčky 2 300 000 600 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 600 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor sportu proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Záměr bude realizován na pozemku, který je dle platného Územního plánu města Brna vymezen jako regionální územní systém ekologické stability (ÚSES) – biocentrum (pozemek p.č. 21/1, k.ú. Maloměřice). Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dle § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, je územní systém ekologické stability vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu v krajině. Biocentra umožňují trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplnění již stávajících pumptrackových tratí, je možné z hlediska zájmů ochrany přírody, s umístěním záměru v prostoru regionálního biocentra, souhlasit. Realizací záměru nedojde k ovlivnění funkčnosti ploch ÚSES. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Nutné posouzení dle vodního zákona § 17. proveditelný
MČ Brno - Maloměřice a Obřany Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na tříletou správu a udržitelnost projektu. proveditelný