Chodník na přehradě (PD)
vítězný
Miloš Pártl
3 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Bystrc
2021
854 líbí se mi
3702 kladných hlasů

Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace na rozšíření komunikace, realizaci chodníku a cyklostezky pro pěší od zastávky MHD Přístavní na hráz přehrady a dále na ulici Hrázní. Chodník by zajistil bezpečnost chodců na velice, hlavně v letních měsících, frekventované komunikaci.

Chodci jdoucí od zastávky MHD Přístavní k hrázi přehrady a dále po ulici Hrázní nemají jinou možnost, než jít po značně frekventované komunikaci. Procesí lidí valící se k hrázi, matky s kočárky, děti na různých "přibližovadlech", pobíhající psi, cyklisté a mnoho i s dětmi na kolech nebo vezoucí děti v přívěsných vozících, se střetává s proudem lidí jdoucích ulicí Hrázní a od hráze směrem k MHD. Situace bývá nepřehledná a často nebezpečná, neboť oba proudy lidí většinou jdou po stejné straně úzké silnice a mezi nimi kličkuje nepřetržitý proud aut odbočujících na parkoviště nebo vyjíždějících z parkoviště nebo jedoucích přes hráz nebo směrem od hráze.
Kdo neviděl, neuvěří.
Také ve večerních hodinách není chůze po této komunikaci bezpečná, neboť veřejné osvětlení je velmi chabé a tak ojedinělí chodci bez reflexních prvků mohou být řidiči aut přehlédnuti.
Vybudování chodníku by zajistilo bezpečnost pěších návštěvníků přehrady, pokud by se podařilo rozšíření komunikace i o cyklistickou stezku, byla by zajištěna bezpečnost cyklistů a o bezpečnost nás všech přece jde.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch spočívá v zajištění bezpečné chůze pro návštěvníky brněnské přehrady.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
projektová dokumentace 1 3 000 000 3 000 000
- 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti