Chodník na přehradě
Miloš Pártl
3 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Bystrc
2021
37 líbí se mi

Vybudování chodníku na brněnské přehradě od zastávky MHD Přístavní na hráz přehrady. Chodník by zajistil bezpečnost chodců na velice, hlavně v letních měsících, frekventované komunikaci.

Chodci jdoucí od zastávky MHD Přístavní k hrázi přehrady nemají jinou možnost, než jít po značně frekventované komunikaci. Často zde dochází k nebezpečným situacím mezi pěšími a motorovými vozidly.
Chodci v tomto úseku jsou ohroženi také ve večerních hodinách, neboť zde není pouliční osvětlení.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch spočívá v zajištění bezpečné chůze pro návštěvníky brněnské přehrady.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
úprava terénu, vybudování chodníku 1 2 850 000 2 850 000
údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč