Volejbalové kurty Lužánky - oprava hřišť
vítězný
Marek Novák
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - střed
2021
412 líbí se mi
2432 kladných hlasů

Kompletní rekonstrukce povrchu volejbalových hřišť včetně opravy odvodnění a vybudování systému kropení.Tato oprava přinese zkvalitnění povrchu a tím umožní kvalitnější a bezpečné sportování a zároveň snížení prašnosti v okolí kurtů.

• Rekonstrukce hracích kurtů je nutná pro další používání a rozvoj pohybovýchaktivit v rámci Volejbalových kurtů Lužánky.• Současná skladba povrchu kurtů je nevyhovující vzhledem k umístění kurtů a tomu odpovídající hladině spodní vody.• Oprava odvodnění je nezbytný vzhledem k tomu že kurty jsou nejnižším místem v rámci širokého okolí a nejsou odkanalizovány.• Vybudováním systému kropení volejbalových kurtů bude umožněna kvalitní péče o volejbalové kurty před i v průběhu hry a jejich uvedení do původní podoby po skončení hry.• Dostatečným kropením hřišť se zvyšuje pevnost povrchu a snižuje se poškození vli-vem mechanického namáhání.• Dostatečným kropením se snižuje prašnost hřišť v průběhu používání a tím dochází ke zvýšení ochrany zdraví sportujících osob a k celkovému zkvalitnění prostředí• Dostatečná kapacita kropení zkrátí dobu potřebnou pro přípravu hřišť a tím zvýší kapacitu využívání volejbalových kurtů.• Kompletní rekonstrukce povrchu metodou PATENTNÍ DESKY zajistí vysokou kvalitu povrchu vhodnou pro uvažované zatížení• Oprava okolních ploch v rámci areálu Volejbalových kurtů Lužánky zajistí zlepšení prostředí a umožní širší využití areálu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kromě zlepšení podmínek pro tréninkové aktivity volejbalové mládeže přinese projekt rozšíření možností pro sportování široké veřejnosti a v neposlední řadě také snížení prašnosti a tím zlepšení kvality bydlení a života v okolí kurtů

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Rekonstrukce volejbalových kurtů 1 2 685 000 2 685 000
Údržba 3 105 000 315 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti