Přetlaková hala v Bohunicích
Jakub Pacholek
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bohunice
2021
359 líbí se mi

Stavba a koupě nafukovací haly přes 3 tenisové kurty pro širokou veřejnost v Bohunicích.

Vybudovat další sportoviště pro rekreační i závodní hráče. Dětem zajistit sportovní školu i v zimním období v blízkosti domova a rozvíjet jejich potenciál a osobnost a také mezilidské vztahy, nová přátelství, sportovního ducha, smysl pro fair play,... formou dětských soutěží jednotlivců i týmových. Možnost pro dospělé sportovat i v zimním období a upevňovat si fyzické, ale i psychické zdraví. Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Možnost dalšího sportoviště, které bude sloužit pro celou věkovou strukturu obyvatel v celoročním provozu. Dětem zajistit tenisovou školu v blízkosti bydliště a budovat si pozitivní vztah ke sportu. Dospělým i dětem možnost aktivně provozovat tento sport i v zimním období..

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Přetlaková hala 1 3 000 000 3 000 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 1 0 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor sportu posouzení probíhá