Kol dokola Kraví horou
Alena Kohoutová
2 508 800 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2021
321 líbí se mi

Pohodlně po všech cestách na Kraví hoře za každého počasí? Chceme upravit a provázat cesty, aby se dalo pohodlně na nových mlatových cestách projít z jedné strany kopce na druhý, od Mučednické až po Grohovu. Hlasujte pro příjemnější procházky!

Čeho chceme dosáhnout?
Navrhujeme upravit povrch stávajících příčných cest na Kraví hoře, aby je všichni návštěvníci mohli pohodlně, bez boření se do bláta, využívat za každého počasí.
Chceme také vytvořit novou mlatovou cestu, která návštěvníky bezpečně dovede z ulice Rybkova podél zahrádek a baseballového hřiště až k síti cest dolů na Grohovu ulici a Úvoz. Lidé by se tak vyhnuli ulici Rybkova, která je ve špatném technickém stavu. Je úzká pro 2 auta najednou a není na ní pruh pro chodce. Často se tu tedy nebezpečně potkávají chodci, auta, běžci, psi. S vytvořením této nové cesty by se návštěvníci s využitím celé sítě cest dostali nahoru i dolů po Kraví hoře bezpečně po chodnících pro pěší. Celkově chceme přispět k většímu rozptylu návštěvníků na celé Kraví hoře a tudíž příjemnějšímu pobytu pro všechny.

A jak myslíme na zahrádkáře?
V projektu plánujeme nejen nové oplocení, aby byly zahrádky v bezpečí, skrze níž cesta povede. Navrhovaná textilie na plot také zahrádkářům částečně “odstíní“ procházející návštěvníky. Cestu navrhujeme ve dvou možných variantách, aby se místní zahrádkáři mohli aktivně zapojit do rozhodování o vedení cesty. Obě varianty se však snažíme plánovat, aby byly co nejkratší a provoz zahrádkářské osady narušily co nejméně. Pozemky zahrádek jsou sice pronajaté od Magistrátu města Brna, ale navrhované cesty jsou z pronájmu vyjmuty. Proto si myslíme, že by měly jako městský majetek sloužit ostatním návštěvníkům Kraví hory.

Jedná se konkrétně o cesty na parcelách č.: 816; 775/1; varianta cesty - modrá čárkovaná cesta - součást parcely zahrady 743, modrá plná varianta - parcela 663/5
Jde o parcely města Brna, které jsou vyjmuté z pronájmu zahrádek.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt přispěje k bezpečnému pohybu chodců po celé Kraví hoře. Rozšiřuje rekreační zónu a sítě cest, které mohou pohodlně využívat. Propojí pro ně MČ Žabovřesky a centrum města. Nové cesty částečně odvedou chodce z Rybkovy ulice, kde není chodník a nebezpečně se tu míchá "automobilový a pěší provoz". Navrhované parkové mlatové cesty usnadní chodcům používání cest, které jsou často rozbahněné, ale nezabrání vodě se vsáknout..

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
1.červený úsek - mlatová cesta (1500,- na m2 - šířka 1,5m) 218 1 600 348 800
2.červený úsek - mlatová cesta (1500,- na m2 - šířka 1,5m) 360 1 600 576 000
3.modrý úsek (delší varianta) - mlatová cesta (1500,- na m2 - šířka 1,5m) 690 1 500 1 035 000
oboustranné oplocení - 3.modrý úsek (delší varianta) 460 250 115 000
zastínění oplocení- 3.modrý úsek (delší varianta) 640 100 64 000
náklady na projekt( 10% z celkové ceny) 1 220 000 220 000
údržba všech 3 cest 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 508 800 Kč