Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu
vítězný
Vilém Jurek
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Nový Lískovec
2021
819 líbí se mi
3180 kladných hlasů

Kamenný vrch je rezervace s největším výskytem koniklece velkokvětého v ČR. Tento unikát je každoročně vystaven velkému tlaku lidí, kteří vážně ohrožují koniklece. Řešením vysoké návštěvnosti je vybudování dřevěného chodníčku.

V přírodní rezervaci Kamenný vrch dochází každým rokem k nežádoucímu rozšiřování cestiček. Nejfrekventovanější trasa je v žalostném stavu. Čím dál vyšší návštěvnost způsobila, že se během deseti let cesta rozšířila téměř o dva metry. Je to alarmující a ukazuje to, že je potřeba co nejdříve jednat.
V patě svahu tzv. spodní trasy probíhá eroze. Veškerá půda pro rostliny z okrajů cesty pomalu mizí a zůstává jen podloží plné ostrých a nebezpečných kamenů. Bohužel stezka už dnes kriticky zasahuje do stepních ploch s konikleci. Pokud to půjde takto dále, do několika let zmizí světový unikát.
Pro samotné návštěvníky je velký problém neschůdnost cest po zimě a deštích, kdy se trasa mění v jedno velké bláto plné kaluží. Aby mohli lidé projít bez nutnosti zašpinit se, vyšlapávají si raději nové cestičky. Bohužel je to nežádoucí jev a koniklecům to bere jejich životní prostor.
Elegantním řešením je vybudování dřevěného chodníku, který zprůchodní tu nejvíce frekventovanou část. Délka chodníku bude přibližně 240 m, šířka 60–80 cm. Bude umístěn na pilotech mírně nad terénem. Konstrukce bude jednoduchá po vzhledové i technické stránce. Finální návrh by měl řešit architekt s citem pro přírodu. Jako možné řešení se nabízí tzv. povalový chodník. Jedná se o konstrukci z trámů, která je z horní strany pobita fošnami nebo hranoly. Důležitými hledisky bude využití přírodních materiálů, dostatečná nosnost a průchodnost. Chodník bude koncipovaný jako bezbariérový, aby se po něm mohli pohybovat návštěvníci na invalidních vozících. Na obou koncích budou umístěny rampy. Chodník bude opatřený na několika místech zábradlíčky, aby se o ně mohli návštěvníci opřít a kochat se. Z chodníku budou vystupovat mola, která se budou vznášet v prostoru, čímž bude možné obdivovat “chlupáčky” bez potřeby chodit do stepních ploch. Pro fotografy vytvoříme „fotokoutky“. Chodník bude opatřen informačními panely, lavičkami a interaktivními prvky a piktogramy, navigačním systémem v Braillově písmu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Chodník zprůchodní část Kamenného vrchu tak, aby se lidé nemuseli brodit bahnem a mohli projít kolem konikleců bez výčitek svědomí, že některého z chlupatých pokladů pošlapou. Zvýší se komfort návštěvnické infrastruktury a zároveň bude chodník usměrňovat návštěvnost, aby se dále nerozšiřovala současná trasa. Chodník bude řešit i bezbariérovost. Především chodník pomůže ochránit koniklece a další rostliny před intenzivním sešlapem. Bude to kompromisní řešení pro lidi i přírodu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Návrh 1 80 000 80 000
Zaměření 1 20 000 20 000
Příprava plochy - úprava dřevin 3000 150 450 000
Příprava plochy - terénní úpravy 1000 600 600 000
Odvoz a doplnění materiálu 30 1 500 45 000
Dřevěná konstrukce 250 1 800 450 000
Mola 6 25 000 150 000
Zábradlí 150 1 500 225 000
Interakční prvky 20 30 000 600 000
Navigační systém 20 5 000 100 000
Cedule 12 7 500 90 000
Hodnocení vlivu na CHÚ 1 40 000 40 000
Opravy, nátěr, čistění 3 50 000 150 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti