Kamenice na kole (PD)
Lukáš Janků
300 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bohunice
2021
338 líbí se mi

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Rozšíření silnice v ulici Kamenice od zastávky MHD Kejbaly po ZZS. Ve výsledku vznikne podobný cyklopruh jako je mezi Bystrcí a Žebětínem.

JEDNÁ O PROJEKTOVOU DOKUMENTACI (PD) na rozšíření silnice v ulici Kamenice mezi zastávkou MHD Kejbaly a ZZS (odbočkou do nemocnice naproti ulici Vinohrady) po obou stranách. Pozemky města ještě kousek dovolí. Nejdříve se rozšíří silnice ve směru z centra a celá silnice se posune o kousek severněji. Strana u věznice už bude složitější - bude třeba tam trochu useknout až příliš široký chodník. Tím vznikne prostor pro cyklopruhy na obou stranách. Nakonec to bude vypadat podobně jako to je mezi Bystrcí a Žebětínem. Výsledkem budou výhody pro všechny: autobusy se budou vzájemně lépe míjet, když bude zároveň třeba předjet cyklistu. To stejné platí i pro auta. Cyklisté pojedou separátně ve vlastním pruhu. Bezpečnost bude zvýšena pro všechny. A to nejdůležitější: ZZS bude mít v takovém případě lepší průjezd. Mezi ZZS a Kampusem už jezdíme na kole v klidu mimo silnici. Navrhovaný cyklopruh sice bude součástí silnice, ale i tak bude celý úsek pro všechny mnohem více bezpečnější. Užijeme si to!

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Bezpečnost. Pokud pojede cyklista, za ním ZZS a v protisměru autobus, předjíždění cyklisty bude naprosto bezproblémové. V současné situaci už není kam sanitce více uhnout.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 300 000 300 000
bez údržby 0
Cena celkem: 300 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) - zejména v případech křížení s přechody, smíšené stezky cyklo/pěší apod.. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře.

 
proveditelný