Kamenice na kole (PD)
neproveditelný
Lukáš Janků
300 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bohunice
2021
338 líbí se mi

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Rozšíření silnice v ulici Kamenice od zastávky MHD Kejbaly po ZZS. Ve výsledku vznikne podobný cyklopruh jako je mezi Bystrcí a Žebětínem.

JEDNÁ O PROJEKTOVOU DOKUMENTACI (PD) na rozšíření silnice v ulici Kamenice mezi zastávkou MHD Kejbaly a ZZS (odbočkou do nemocnice naproti ulici Vinohrady) po obou stranách. Pozemky města ještě kousek dovolí. Nejdříve se rozšíří silnice ve směru z centra a celá silnice se posune o kousek severněji. Strana u věznice už bude složitější - bude třeba tam trochu useknout až příliš široký chodník. Tím vznikne prostor pro cyklopruhy na obou stranách. Nakonec to bude vypadat podobně jako to je mezi Bystrcí a Žebětínem. Výsledkem budou výhody pro všechny: autobusy se budou vzájemně lépe míjet, když bude zároveň třeba předjet cyklistu. To stejné platí i pro auta. Cyklisté pojedou separátně ve vlastním pruhu. Bezpečnost bude zvýšena pro všechny. A to nejdůležitější: ZZS bude mít v takovém případě lepší průjezd. Mezi ZZS a Kampusem už jezdíme na kole v klidu mimo silnici. Navrhovaný cyklopruh sice bude součástí silnice, ale i tak bude celý úsek pro všechny mnohem více bezpečnější. Užijeme si to!

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Bezpečnost. Pokud pojede cyklista, za ním ZZS a v protisměru autobus, předjíždění cyklisty bude naprosto bezproblémové. V současné situaci už není kam sanitce více uhnout.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 300 000 300 000
bez údržby 0
Cena celkem: 300 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy Rozšíření ul. Kamenice je řešeno v investičním záměru "Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)". neproveditelný
Odbor investiční V dané lokalitě se nachází investiční záměr "Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)" jehož součástí je i pruh pro cyklisty. neproveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) - zejména v případech křížení s přechody, smíšené stezky cyklo/pěší apod.. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře.

 
proveditelný
MČ Brno - Bohunice Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný