Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách
vítězný
Michal Polanský
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2021
362 líbí se mi
2368 kladných hlasů

Oázy budou místem plným zeleně, vody, života a inspirace. Stromy zajistí stín a pohodu, voda osvěžení pro lidi i stromy a inspiraci najdete v knihobudkách. Oázy ožijí i díky krmítkům pro ptáky a broukovištím, ale hlavně díky aktivním lidem a dětem.

Oázy jsou odjakživa místa spojená s vodou, životem a setkáváním. Lidé v nich vždy nacházeli místa odpočinku ve stínu stromů, ale také získávali inspiraci a předávali si vědění nebo poznávali nové přátele. Oázy v Řečkovicích, Mokré hoře a Medlánkách budou věrné tomuto odkazu. Nabídnou příjemné chvíle s přáteli, ale také třeba příležitosti pro nová seznámení. Díky vodním prvkům se návštěvníci ochladí v horkém dni, nebo budou moci nabrat vodu pro zalití okolních stromů. V knihobudce si vyberou zajímavou knihu, nebo budou pozorovat hravé sýkorky na krmítku. Naším cílem je vybudovat 10 takových inspirativních míst (na Horáckém náměstí, Sibiřské, Medlánecké, Žitné, Novém náměstí, Renčové, Jandáskové, Cupákové, ...). Ve stínu stromů a poblíž dětských hřišť, která by se doplnila o lavičky, stolky a nové inspirativní prvky:
1) Dřevěné knihobudky pro potěchu lidské duše. Lidé si mohou vybrat knihu nebo hru a odnést si ji třeba i domů. Na oplátku pak případně přinesou jinou.
2) Krmítka a pítka pro ptáky, broukoviště. Návštěvníci zde mohou krmit a pozorovat sýkorky a drobné ptáky, hmyz a něco se tak o nich i dozvědět nebo se prostě jen tak radovat z jejich přítomnosti.
3) Vodní prvky pro radost lidí a stromů. Pítka a vkusné nádrže s vodou (nejlépe dešťovou) na zalévání stromů. Zde je naším cílem lidi inspirovat k zalévání okolních stromů. Lidé jim tak mohou poděkovat za stín, kterým je chrání před žhavým sluncem a příjemný chládek v létě .
4) Informační tabule o oáze, stromech a jejich zalévání. Zajištění dostatku vody v přírodě je nezbytné k tomu, aby zůstaly rostliny i stromy zdravé v čím dál teplejších a sušších létech.
A aby byly oázy skutečně zelené, budou na vhodná místa v jejich blízkosti případně dosázeny i další stromy a u stávajících stromů budou vytvořena zalévací místa pro jejich efektivnější zalévání.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílem projektu je jednak podpořit setkávání lidí v Řečkovicích, Mokré Hoře a Medlánkách, což bude velmi důležité zejména po této velmi těžké a specifické době, ale také inspirovat občany k zalévání stromů v okolí, což je velmi důležité pro jejich zachování při očekávaných horkých a suchých letech.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Mobiliář (lavičky, stolky, knihobudky, nádrže) 1 1 000 000 1 000 000
Dosazení stromů 30 10 000 300 000
Péče o stávající stromy (zalévací místa) 200 500 100 000
Pítka 3 100 000 300 000
Příprava míst pro oázy 10 50 000 500 000
Připojení pro chytání dešťovky 10 10 000 100 000
Projektová příprava 1 250 000 250 000
Voda, zálivka, údržba mobiliáře a knihobudek 3 150 000 450 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti