Výběh pro psy u jundrovského mostu
Lubomír Hošek
930 000 Kč (navržený)
Zvířata
Brno - Komín
2021
331 líbí se mi

Na pomezí Komína a Jundrova za mostem na křižovatce cyklostezky, vedle sportovního areálu a vodních aktivit se nachází plocha vhodná na oplocený výběh pro psy.

V blízkosti jundrovského mostu se dnes nachází prostor volnočasových aktivit – je tu molo pro osmiveslice, nástupní místo pro kánoe, sportovní areál. Navrhovaný prostor (cca 2000 m2) zabírá částečně pozemky k.ú.Komín 1545/52,57,58), patří do záplavového území, musí zůstat volný a nemohou se na něm budovat jiné stavby. Jednoduchý oplocený výběh pro psy s několika cvičebními prvky a lavičkami by vhodně doplnil sousední sportovní areál, kam je nevhodné chodit se zvířaty, přičemž sem přicházejí velmi často kompletní rodiny, doprovázené psy. Povrch by bylo vhodné provést minimálně ze ½-2/3 ve formě zpevněného mlatu, protože samotný travnatý povrch ve výbězích velmi trpí a rychle podléhá devastaci.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Oplocený výběh definuje místo, kde mohou mít psi přednost a kde se mohou proběhnout i bez vodítka bez rizika útěku či obtěžování ostatních občanů

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projekt 1 20 000 20 000
Plot 125 cm/200 m 1 60 000 60 000
Mlat 1000 m2 1 600 000 600 000
Tráva 1000 m2 1 50 000 50 000
Mobiliář 1 50 000 50 000
Sečení trávy, opravy mobiliáře 3 50 000 150 000
Cena celkem: 930 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá
Odbor životního prostředí posouzení probíhá
Odbor územního plánování a rozvoje posouzení probíhá
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Nutno sladit s výstavbou protipovoďnových opatření v dané lokalitě. proveditelný
Odbor zdraví posouzení probíhá