EKOPark Žabovřeské louky
vítězný
Martin Reichman
2 990 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žabovřesky
2021
655 líbí se mi
2890 kladných hlasů

Cílem projektu je revitalizace území Žabovřeských luk. Navrhované úpravy území budou plnit funkci regionálního biocentra a zároveň poskytnou místo pro sportovní aktivity dětí a odpočinek pro širokou veřejnost.

„Vytvořením EKOParku Žabovřeské louky se zásadně zlepší současný neutěšený a zanedbaný stav území a vznikne místo pro odpočinek a sportovní vyžití nejen pro občany Žabovřesk a okolí.“

Projekt upravuje území Žabovřeských luk, které je v současné době zatížené komunálním a stavebním odpadem a nežádoucími přírodními procesy. Projekt klade důraz na přínos přírodě formou zvýšení biodiverzity a mikroklimatu a schopnosti zadržovat vodu v krajině. Plní ale i rekreační funkci a přináší možnost sportovního vyžití pro děti na travnatém hřišti.

Návrh zahrnuje likvidaci invazních druhů porostů a rostlin, vytvoření tůní, které zajistí cenný biotop mokřadu s vodním ekosystémem, terénní a vegetační úpravy ke zvýšení biodiverzity lesoparkového typu, květnaté louky a krajinného trávníku. V části území je navržena travnatá hrací plocha pro děti, která bude zabezpečena proti vandalismu. K odpočinku pro návštěvníky EKOParku je navržený mobiliář z přírodních materiálů, vyrobený z kmenů pokácených invazních stromů v území.

Projekt zvyšuje ekologickou stabilitu území a není v rozporu s územním plánem Statutárního města Brna.
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt EKOParku zvyšuje ekologickou stabilitu území, rozšiřuje jeho biodiverzitu a mikroklima a zvyšuje schopnost zadržovat v krajině vodu. Plní i rekreační funkci a přináší možnost sportovního vyžití pro děti a širokou veřejnost. Projekt EKOParku Žabovřeské louky není v rozporu s územním plánem Statutárního města Brna.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní a vegetační úpravy 1 1 080 000 1 080 000
Hřiště, pěšiny, mobiliář 1 1 660 000 1 660 000
Projektová dokumentace 1 250 000 250 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 2 990 000 Kč

Posouzení proveditelnosti