Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích
v realizaci

Do Židenic se v posledních letech často stěhují mladé rodiny s dětmi nebo páry, které zde mají v plánu zapustit své kořeny (samozřejmě zde mnoho rodin s dětmi žije již nyní). Současně zde vznikají nové bytové domy, které přilákají další množství obyvatel. Mezi zástavbou bytových domů je možné tu a tam najít dětská hřiště s pískovištěm a pár hracími prvky. Není zde však takové místo, kde by se mohly rodiny s dětmi potkávat na větším prostoru, který by nabízel jak hrací prvky pro děti, tak i možnost společného setkávání. Tento projekt takové místo představuje.

Ideální místo se nachází na plácku bývalého fotbalového hřiště u polikliniky Viniční - areál Bzzzukot. V současné době je zde již několik příležitostí k vyžití dětí a mládeže, ale to až staršího věku – skatepark, work-outové hřiště, lezecká stěna a nově i skluzavka. V rámci projektu budou přidány herní prvky pro menší děti a bude vytvořeno zázemí pro rodiče - kavárna. Projekt umožňuje i navazující fáze v podobě např. vybudování hřiště pro různé sporty. Navíc díky provozu kavárny může projekt generovat příjmy.

Herní prvky pro děti – finální sestava bude vytvořena na základě hlasování mezi rodinami s dětmi, které budou ochotny zapojit se do hlasování.

Součástí projektu je i „zázemí pro rodiče“ – malé montované kavárny (či obytného kontejneru), ve které by si mohli návštěvníci hřiště dát něco k osvěžení a něco na zub. Kavárna by mohla nabídnout zapůjčení různých venkovních her, jako pétangue, kubb apod. Provoz kavárny bude především sezonní a tomu bude uzpůsobeno i zázemí – nepočítá se s vnitřním posezením, ale s venkovním (vč. kryté části) na lavičkách u stolků. Rozměrově by tedy šlo o jeden objekt se skladem, WC a prodejním prostorem kavárny celkem cca 30 m2 a přístřešek cca 25 m2.

Pozemek je v majetku města Brna, tudíž investice v podobě výkupu pozemku nehrozí. Infrastruktura je zajištěna prostřednictvím MHD – dvě autobusové linky zastavují přímo u místa hřiště, konečná zastávka tramvaje je velice blízko.


Veřejný přínos projektu: Cílovou skupinou jsou především rodiny s dětmi, ale ne výhradně. Cílem projektu totiž není jen vybavení této plochy hracími prvky a zázemím pro kavárnu, ale také vytvoření místa s úchvatným výhledem na Brno v krásném prostředí mezi dvěma židenickými kopci, kde by se mohli lidé setkávat a mohli přitom sledovat své ratolesti, jak si spolu hrají.

Do Židenic se v posledních letech velice často stěhují mladé rodiny s dětmi nebo páry, které zde mají v plánu zapustit své kořeny (samozřejmě zde mnoho rodin s dětmi žije již nyní). Současně zde vznikají nové bytové domy, které přilákají další množství obyvatel – např. rezidence Juliana. Mezi zástavbou bytových domů je možné tu a tam najít dětská hřiště s pískovištěm a pár hracími prvky. Není zde však takové místo, kde by se mohly rodiny s dětmi potkávat na větším prostoru, který by nabízel jak hrací prvky pro děti, tak i možnost společného setkávání v sezónní kavárně. Tento projekt takové místo představuje.

Navrhovatel:
Radek Hlaváček
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích
Lokalita:
Brno - Židenice
Rozpočet:
1 800 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Sport, Zábava, Kultura
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
2785
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Židenice
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Židenice (ZMB dne 30. ledna 2018).
březen 2018 Probíhají práce na projektu kavárny a návrhu dětského hřiště.
duben 2018 Probíhají práce na dopracování projektu, k dispozici je pracovní verze návrhu hřiště a kavárny. Upřesňují se konstrukční detaily.
červen 2018 Práce na získání potřebných povolení dotčených orgánů.
červenec 2018 Projektová dokumentace je dokončena.
srpen 2018 Dochází k připomínkování projektové dokumentace stavebním úřadem a Brněnskými komunikacemi a.s.
říjen 2018 Úprava PD na základě připomínek dotčených orgánů.
listopad 2018 Připomínkování PD ze strany Kanceláře participace.
prosinec 2018 PD předložená Kanceláři participace neodpovídá Zásadám KPAR, komunikuje se s MČ ohledně nutných změn.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Herní prvky (komplet) 1 250 000 250 000
Zázemí kavárny 1 1 400 000 1 400 000
Projektová dokumentace 1 150 000 150 000
kryty příjmy z nájmu či provozu kavárny 3 0 0
Cena celkem: 1 800 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Na vytipovaný pozemek hřiště je uplatněn restituční nárok. Umístit kavárnu, případně i hřiště na pozemky bez restitucí. proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje Dle územního plánu jsou pozemky, na kterých je navrhován projekt, v plochách rekreační zeleně a tudíž jsou pro tento účel využití vhodné. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Židenice Rada městské části Brno-Židenice souhlasí s provozováním kavárny z úrovně městské části a s realizací přípojek vody a kanalizace, včetně souvisejících povolení a zajištění finančních prostředků na realizaci přípojek z úrovně městské části Brno-Židenice před začátkem realizace projektu. proveditelný