Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích
v realizaci

Do Židenic se v posledních letech často stěhují mladé rodiny s dětmi nebo páry, které zde mají v plánu zapustit své kořeny (samozřejmě zde mnoho rodin s dětmi žije již nyní). Současně zde vznikají nové bytové domy, které přilákají další množství obyvatel. Mezi zástavbou bytových domů je možné tu a tam najít dětská hřiště s pískovištěm a pár hracími prvky. Není zde však takové místo, kde by se mohly rodiny s dětmi potkávat na větším prostoru, který by nabízel jak hrací prvky pro děti, tak i možnost společného setkávání. Tento projekt takové místo představuje.

Ideální místo se nachází na plácku bývalého fotbalového hřiště u polikliniky Viniční - areál Bzzzukot. V současné době je zde již několik příležitostí k vyžití dětí a mládeže, ale to až staršího věku – skatepark, work-outové hřiště, lezecká stěna a nově i skluzavka. V rámci projektu budou přidány herní prvky pro menší děti a bude vytvořeno zázemí pro rodiče - kavárna. Projekt umožňuje i navazující fáze v podobě např. vybudování hřiště pro různé sporty. Navíc díky provozu kavárny může projekt generovat příjmy.

Herní prvky pro děti – finální sestava bude vytvořena na základě hlasování mezi rodinami s dětmi, které budou ochotny zapojit se do hlasování.

Součástí projektu je i „zázemí pro rodiče“ – malé montované kavárny (či obytného kontejneru), ve které by si mohli návštěvníci hřiště dát něco k osvěžení a něco na zub. Kavárna by mohla nabídnout zapůjčení různých venkovních her, jako pétangue, kubb apod. Provoz kavárny bude především sezonní a tomu bude uzpůsobeno i zázemí – nepočítá se s vnitřním posezením, ale s venkovním (vč. kryté části) na lavičkách u stolků. Rozměrově by tedy šlo o jeden objekt se skladem, WC a prodejním prostorem kavárny celkem cca 30 m2 a přístřešek cca 25 m2.

Pozemek je v majetku města Brna, tudíž investice v podobě výkupu pozemku nehrozí. Infrastruktura je zajištěna prostřednictvím MHD – dvě autobusové linky zastavují přímo u místa hřiště, konečná zastávka tramvaje je velice blízko.


Veřejný přínos projektu: Cílovou skupinou jsou především rodiny s dětmi, ale ne výhradně. Cílem projektu totiž není jen vybavení této plochy hracími prvky a zázemím pro kavárnu, ale také vytvoření místa s úchvatným výhledem na Brno v krásném prostředí mezi dvěma židenickými kopci, kde by se mohli lidé setkávat a mohli přitom sledovat své ratolesti, jak si spolu hrají.

Do Židenic se v posledních letech velice často stěhují mladé rodiny s dětmi nebo páry, které zde mají v plánu zapustit své kořeny (samozřejmě zde mnoho rodin s dětmi žije již nyní). Současně zde vznikají nové bytové domy, které přilákají další množství obyvatel – např. rezidence Juliana. Mezi zástavbou bytových domů je možné tu a tam najít dětská hřiště s pískovištěm a pár hracími prvky. Není zde však takové místo, kde by se mohly rodiny s dětmi potkávat na větším prostoru, který by nabízel jak hrací prvky pro děti, tak i možnost společného setkávání v sezónní kavárně. Tento projekt takové místo představuje.

Navrhovatel:
Radek Hlaváček
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích
Lokalita:
Brno - Židenice
Rozpočet:
1 800 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Sport, Zábava, Kultura
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
2785
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Židenice
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Židenice (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Proběhlo výběrové řízení na projektanta.
březen 2018 Probíhají práce na projektu kavárny a návrhu dětského hřiště.
duben 2018 Probíhají práce na dopracování projektu, k dispozici je pracovní verze návrhu hřiště a kavárny. Upřesňují se konstrukční detaily.
červen 2018 Práce na získání potřebných povolení dotčených orgánů.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Herní prvky (komplet) 1 250 000 250 000
Zázemí kavárny 1 1 400 000 1 400 000
Projektová dokumentace 1 150 000 150 000
kryty příjmy z nájmu či provozu kavárny 3 0 0
Cena celkem: 1 800 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Na vytipovaný pozemek hřiště je uplatněn restituční nárok. Umístit kavárnu, případně i hřiště na pozemky bez restitucí. proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje Dle územního plánu jsou pozemky, na kterých je navrhován projekt, v plochách rekreační zeleně a tudíž jsou pro tento účel využití vhodné. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Židenice Rada městské části Brno-Židenice souhlasí s provozováním kavárny z úrovně městské části a s realizací přípojek vody a kanalizace, včetně souvisejících povolení a zajištění finančních prostředků na realizaci přípojek z úrovně městské části Brno-Židenice před začátkem realizace projektu. proveditelný