Dětské hřiště s kavárnou v areálu Bzzzukot v Židenicích
v realizaci
Radek Hlaváček
1 800 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Židenice
3 měsíce
2785 líbí se mi
973 hlasů
MČ Brno-Židenice

Do Židenic se v posledních letech často stěhují mladé rodiny s dětmi nebo páry, které zde mají v plánu zapustit své kořeny (samozřejmě zde mnoho rodin s dětmi žije již nyní). Současně zde vznikají nové bytové domy, které přilákají další množství obyvatel. Mezi zástavbou bytových domů je možné tu a tam najít dětská hřiště s pískovištěm a pár hracími prvky. Není zde však takové místo, kde by se mohly rodiny s dětmi potkávat na větším prostoru, který by nabízel jak hrací prvky pro děti, tak i možnost společného setkávání. Tento projekt takové místo představuje.

Ideální místo se nachází na plácku bývalého fotbalového hřiště u polikliniky Viniční - areál Bzzzukot. V současné době je zde již několik příležitostí k vyžití dětí a mládeže, ale to až staršího věku – skatepark, work-outové hřiště, lezecká stěna a nově i skluzavka. V rámci projektu budou přidány herní prvky pro menší děti a bude vytvořeno zázemí pro rodiče - kavárna. Projekt umožňuje i navazující fáze v podobě např. vybudování hřiště pro různé sporty. Navíc díky provozu kavárny může projekt generovat příjmy.

Herní prvky pro děti – finální sestava bude vytvořena na základě hlasování mezi rodinami s dětmi, které budou ochotny zapojit se do hlasování.

Součástí projektu je i „zázemí pro rodiče“ – malé montované kavárny (či obytného kontejneru), ve které by si mohli návštěvníci hřiště dát něco k osvěžení a něco na zub. Kavárna by mohla nabídnout zapůjčení různých venkovních her, jako pétangue, kubb apod. Provoz kavárny bude především sezonní a tomu bude uzpůsobeno i zázemí – nepočítá se s vnitřním posezením, ale s venkovním (vč. kryté části) na lavičkách u stolků. Rozměrově by tedy šlo o jeden objekt se skladem, WC a prodejním prostorem kavárny celkem cca 30 m2 a přístřešek cca 25 m2.

Pozemek je v majetku města Brna, tudíž investice v podobě výkupu pozemku nehrozí. Infrastruktura je zajištěna prostřednictvím MHD – dvě autobusové linky zastavují přímo u místa hřiště, konečná zastávka tramvaje je velice blízko.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Cílovou skupinou jsou především rodiny s dětmi, ale ne výhradně. Cílem projektu totiž není jen vybavení této plochy hracími prvky a zázemím pro kavárnu, ale také vytvoření místa s úchvatným výhledem na Brno v krásném prostředí mezi dvěma židenickými kopci, kde by se mohli lidé setkávat a mohli přitom sledovat své ratolesti, jak si spolu hrají.

Do Židenic se v posledních letech velice často stěhují mladé rodiny s dětmi nebo páry, které zde mají v plánu zapustit své kořeny (samozřejmě zde mnoho rodin s dětmi žije již nyní). Současně zde vznikají nové bytové domy, které přilákají další množství obyvatel – např. rezidence Juliana. Mezi zástavbou bytových domů je možné tu a tam najít dětská hřiště s pískovištěm a pár hracími prvky. Není zde však takové místo, kde by se mohly rodiny s dětmi potkávat na větším prostoru, který by nabízel jak hrací prvky pro děti, tak i možnost společného setkávání v sezónní kavárně. Tento projekt takové místo představuje.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Židenice (ZMB dne 30. ledna 2018).
březen 2018 Probíhají práce na projektu kavárny a návrhu dětského hřiště.
červen 2018 Práce na získání potřebných povolení dotčených orgánů.
červenec 2018 Projektová dokumentace je dokončena.
srpen 2018 Dochází k připomínkování projektové dokumentace stavebním úřadem a Brněnskými komunikacemi a.s.
říjen 2018 Úprava PD na základě připomínek dotčených orgánů.
listopad 2018 Připomínkování PD ze strany Kanceláře participace.
prosinec 2018 PD předložená Kanceláři participace neodpovídá Zásadám KPAR, komunikuje se s MČ ohledně nutných změn.
leden 2019 Pokračuje komunikace s MČ ohledně podoby projektu, tak aby odpovídal zásadám KPAR.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti