Zelená parkoviště (PD)
vítězný
Jan Priessnitz
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2021
435 líbí se mi
2301 kladných hlasů

Významným ozeleněním rozsáhlých parkovacích ploch v Brně přispějeme k dalšímu ochlazení města. Víme, že celkový součet všech ploch bez zeleně (asfalt, beton, střechy) je veliký. A parkoviště představují významnou část. Pojďme k tomu udělat studii.

Asi si dovedete představit, že celkový součet všech asfaltových parkovišť po Brně bude velké číslo. Auta jako taková jsou z kovu a tepelné vyhřívání města ještě zhoršují. Stromů a zeleně obecně na parkovištích nebývá mnoho, často jen "aby se neřeklo".

Přicházím s návrhem nechat zpracovat dvě odborné studie. První nám řekne, kolik tu máme parkovišť, jejich celkovou plochu i vzájemný poměr městských a soukromých. Dále, kde všude by bylo možné vybudovat nosné systémy pro popínavé rostliny, které by kořenily v zemi podél parkovišť a postupně se pnuly po nosném systému a parkoviště více přistínily. Součástí studie mohou být i další návrhy, jak docílit ozelenění parkovišť, včetně například výměny asfaltového povrchu za zatravňovací a vodu propustné komponenty.

Úkolem druhé studie, která by na první navázala bude vytipování 3 parkovišť a vyhotovení projektové dokumentace ke zbudování zmíněných nosných systémů (2 ks) a výměny povrchu (1 ks).

Na stávající parkoviště je totiž velmi složité a nákladné vysadit stromy, takže navrhuji spíše vybudování nosných systémů pro popínavé rostliny, a kde to nepůjde, výměnu povrchu. Několik stromů po obvodu parkoviště samo o sobě nezvládne kompenzovat výhřev tisíce metrů čtverečních asfaltu a kovových aut.

Když může mít tento systém na střeše obchodní dům (viz foto), kde rostliny (možná) živoří jen z květináčů, proč by systém nemohl fungovat na zemi, v úrovni terénu, když navíc budou rostliny kořenit přímo v zemi?

Namátkou jsem zjišťoval, zda-li vůbec má město Brno nějaká parkoviště v majetku a během chvilky jsem objevil hned 3 (Parkoviště - Stadion, Právnická fakulta a Pod kaštany). Celková plocha "jen" těchto tří činí přes 11 tisíc metrů čtverečních! To jen pro příklad; fotografie přikládám. Odbornější posouzení bych nechal na uvedených dvou studiích.

Bude-li ozelenění úspěšné mohlo by město již snadno vytvořit harmonogram postupného ozeleňování parkovišť v majetku města. K trendu se pak přidají i ostatní velká soukromá parkoviště.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Snížení průměrné teploty vzduchu a povrchů v Brně.
Zvýšení kvality života pohledem do zeleně, na místo na hromadu aut.
Další snížení prašnosti v Brně.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zelená parkoviště v Brně - studie 1 1 000 000 1 000 000
Konkrétní řešení 3 vybraných parkovišť (nosné systémy, povrchy) - PD 1 2 000 000 2 000 000
- 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti