Wilsonův les - křížová cesta
Jan TARABA
447 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Žabovřesky
2021
420 líbí se mi

Záměrem projektu je vybudování a následná údržba křížové cesty Wilsonovým lesem se 14 zastaveními, které budou začínat u kříže na ul. Krondlova a končit v parkové úpravě pod gymnáziem na konci Barvičovy ulice. Součástí projektu je i infotabule.

V rámci projektu bychom rádi vybudovali 14 zastavení křížové cesty, kdy každé by mělo být vytvořeno z povrchově upraveného dřeva a čelní stěna plexi s upevňovacím ocelovým pásem na stojan + infotabuli pro návštěvníky. Součástí jednotlivých zastavení bude nejen vlastní text týkající se dané části, ale i vhodný obrazový materiál. Projekt má sloužit nejen věřícím, ale i široké veřejnosti, kdy díky klidnému prostředí Wilsonova lesa toto může sloužit jako určitá forma ozvláštnění procházky danou lokalitou. V době lockdownu se ukázalo, že těchto příležitostí (procházka spojená s duchovním zážitkem) je na území města Brna žalostně málo. Použité konstrukční materiály pro vlastní realizaci jsou voleny tak, aby nerušily v prostředí lesoparku, naopak, aby zde doplnily klidnou atmosféru odpočinkové zóny městské zeleně.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt je zaměřen nejen na věřící, ale i na širokou veřejnost, kdy se snažíme nejen doplnit v katastru města Brna chybějící křížovou cestu, ale také dovybavit Wilsonův les a procházku v něm o kulturní a duchovní rozměr. Wilsonův les je podle našeho názoru místo nejen pro sport, ale také odpočinek, zklidnění a relaxaci a k tomu může náš záměr také napomoci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zastavení ze dřeva + plexi + uchycovací systém na strom nebo na dřevěnou konstrukci včetně povrchové úpravy dřeva (materiál i výroba) s předpokládaným rozměrem vnitřní plochy formátu A3 14 13 000 182 000
Texty a obrazový materiál pro zastavení (úprava, tisk, laminování) 14 2 500 35 000
Infotabule na začátek křížové cesty (Krondlova ul.) o rozměrech pro formát A2 včetně usazení a ukotvení 1 80 000 80 000
Texty a obrazový materiál infotabule včetně mapky (úprava, tisk a laminování) a s možností prezentovat participativní rozpočet 1 15 000 15 000
Pravidelná kontrola stavu zastavení a drobné úpravy a opravy + doplnění / nahrazení neopravitelných částí 3 45 000 135 000
Cena celkem: 447 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor životního prostředí posouzení probíhá
Odbor kultury posouzení probíhá
Odbor implementace evropských fondů posouzení probíhá
Odbor dopravy posouzení probíhá