Oprava účelové komunikace NN 163.
nezískal podporu
Jiří Vlk
110 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2021
106 líbí se mi

Oprava účelové komunikace NN 163 v úseku od železniční trati při ulici Maříkova k ul. U Vránova mlýna umožní hlavně cyklistům a obyvatelům Mokré Hory neproplétat se mezi ucpanou ulicí Brigádnickou a snadnější přístup k obchodnímu centru.

Cyklotrasa vedoucí po ulici Brigádnická je pro kolaře nebezpečná a mohla by vést podél trati s výjezdem na ul. Maříkova a do tunýlku pod tratí navazovat již na zmíněnou komunikaci. Obyvatelé Mokré Hory již žádali o opravu této komunikace v průběhu pěti let opakovaně. Všichni, kdo putují pěšky či na kole se zde na křižovatce U Vránova mlýna ptají, jak se dostanou do blízkého obchodního centra. V současné době můžeme odpovídat jen, že za sucha velice opatrně, za mokra pro bahno a louže vůbec. Protože v navigaci je uvedena tato cesta jako nejkratší na ul. Brigádnickou, snaží se tu jezdit sanitky i pošťáci.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Všude, kde jsou komunikace využívané lidmi jsou alespoň zpevněné. Sám pan starosta Viskot se vyjádřil, že se tato komunikace musí udělat pořádně. Vloni nám napsal, že na opravu není vhodná doba a letos nám napsal, že se máme zařadit do tohoto projektu. Hodně by se ulevilo průjezdnosti Mokré Hory. V roce 2019 pan starosta slíbil, že v roce 2020 vyčlení na tuto opravu peníze, ale to nebyla údajně vhodná doba.

Rozpočet projektu - návrh