Stezka kolem Svratky (PD)
realizován mimo PaRo
Karel Pleva
700 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Komín
2021
293 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

V Komíně vede vedle silnice Kníničská na přehradu cesta, která je v blízkosti rušné silnice a přeplněná cyklisty, takže pro pěší jen těžko průchozí. Navrhuji vypracovat projektovou dokumentaci na vybudování stezky mezi cestou a řekou, která by vytvořila příjemné prostředí v tomto úseku.

Mezi zastávkami MHD Svratecká a Kamenolom (Letenská lávka) v Komíně vede podél silnice Kníničská na přehradu cyklostezka, která je současně i cestou pro pěší. Od jara do podzimu je většinou zcela přeplněná cyklisty a bruslaři, protože je to hlavní brněnský cyklistický tah na přehradu, takže pro pěší je nebezpečná a navíc se nachází těsně vedle velmi rušné silnice.
V části tohoto úseku vede většinou blízko kolem řeky zarostlá a neudržovaná stezka.
Na straně od Svratecké za elektrárnou je z cyklostezky již naznačená odbočka, na konci u Kamenolomu je již také panelové napojení. Pokud by se na pozemcích města odstranily popadané stromy, stezka zprůchodnila a zpevnila, rozšířila na šířku kočárku, vysypala jemným štěrkem a osadila zákazem vjezdu cyklistů, vytvořila by společně s cestou pro pěší budovanou na druhé straně řeky vycházkový a běžecký okruh mezi oběma mosty a výrazně přispěla k estetické úpravě břehu kolem Svratky.
Zajímavé by bylo upravit i jen část s možností přístupu na stávající cyklostezku a případné umístění laviček a vysázení jehličnatých dřevin k utlumení hluku zvlášť v zimě, protože rušná silnice není daleko a jsou zde pouze listnaté porosty. Pojďme udělat první krok a vypracujme projektovou dokumentaci.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vytvoření cesty pro pěší v oblasti, která je využívaná hlavně cyklisty a je pro chodce nebezpečná.
Rekreace a sport v areálu kolem řeky Svratky pro širší spektrum obyvatel města Brna.
Zpevnění břehu řeky Svratky a prevence eroze.
Vytvoření vycházkového okruhu kolem řeky mezi dvěma mosty.
Využití pro sportovce, maminky s dětmi i důchodce.
Snížení hluku blízko rušné komunikace díky výsadbě jehličnatých dřevin.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti