Zamilovaný hájek budoucím generacím
vítězný
Petr Bořecký
2 650 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2021
605 líbí se mi
2336 kladných hlasů

Cílem projektu je revitalizace oblíbeného Zamilovaného hájku jako celku. Jedině tak bude možné na tomto území efektivně provázat přírodní krásy s historickým odkazem našich předků a citlivě lokalitě nabídnout možnosti rekreace a aktivního odpočinku.

Při vytvoření lední plochy v mrazivých měsících se v lokalitě navíc nabízí možnost přírodního bruslení.

Dostatek laviček a odpadkových košů přispěje k celkovému dotvoření jedinečné odpočinkové zóny v oáze přírody. Pro pohodlné užívání lední plochy v zimních měsících pomůže přenosný mobiliář, který se v mrazivých dnech umístí do blízkosti přírodního kluziště.

Součásti projektu je naučná stezka, která odkazuje na historii Zamilovaného hájku. Stezka má informovat o historii mlýnů, rybníka i celého území Zamilovaného hájku.


VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt s názvem Zamilovaný hájek budoucím generacím jednoduše propojuje historii se současností a vytváří pro široké okolí místo pro aktivní rekreaci. Projekt se zaměřuje na území jako na celek a je v souladu s územním plánem.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava hřiště 1 200 000 200 000
Úprava ZH, vybudování přístupu, pěšinky 1 1 000 000 1 000 000
Naučná stezka o historii Zamilce 1 300 000 300 000
Lavičky, odpadkové koše, mobiliář 1 300 000 300 000
Projektová dokumentace 1 250 000 250 000
Údržba mobiliáře, zimní údržba, svoz odpadu 3 200 000 600 000
Cena celkem: 2 650 000 Kč

Posouzení proveditelnosti