Občerstvi se v Lužánkách
neproveditelný
Radek Holík
3 000 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - střed
2021
336 líbí se mi

Mobilní občerstvení umístěné do parku Lužánky bude nabízet kromě kávy a občerstvení také kulturní produkci, bude sloužit jako zážitková oáza pro návštěvníky parku.

S mobilním občerstvením bude spojena kulturní produkce, která by dávala příležitost i začínajícím umělcům, aby mohli předvést svůj talent. Občerstvení bude umístěno na vhodné místo v parku Lužánky.

Proč projekt navrhujeme? Protože takové občerstvení v parku chybí. Schází tam možnost si pochutnat na skvělé kávě, zákuscích a dalším občerstvení a současně si vychutnat kulturní zážitek.

Cílem je nabídnout v jednom okamžiku kulturní zážitek podtrhnutý příjemným gastronomickým prožitkem.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Prospěch vidíme především v kulturní produkci na veřejně přístupném místě parku Lužánky spojený s drobným občerstvením.
Uživateli budou návštěvníci parku Lužánky, kterým tak bude zpříjemněn čas trávený v tomto parku.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
realizace projektu 1 3 000 000 3 000 000
- 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor památkové péče Park Lužánky je kulturní památkou zahradního umění. Parkování mobilního (tj. že po zavírací době nezůstává fixováno na jednom místě, ale odjíždí) občerstvení na zpevněných plochách parku není apriorně vyloučeno, jeho přípustnost však podléhá posouzení prostřednictvím závazného stanoviska s ohledem na kapacitní možnosti a autentické hodnoty konkrétního místa. Konkrétní projektovou dokumentaci (podoba občerstvení, místo, napojení na elektřinu, vodu aj.) je třeba předem předložit OPP k závaznému stanovisku. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno - střed Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný