EXTRA OCR Zona
neproveditelný
Martin Dvořák
1 500 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - jih
2021
406 líbí se mi

Rádi bychom vybudovali tréninkové místo určené pro stále se rozvíjející sport OCR (překážkové závody), kde by mohli lidé trénovat, protože takové místo v jihomoravské metropoli chybí.

Zóna by se skládala z překážek, které by svým zaměřením sloužily k tréninku pro OCR. Jednalo by se o různé ručkovací, přelézací či balanční překážky se kterými se lze setkat na závodech OCR.
Trénink v zoně by bylo možné absolvovat individuálně, případně využít tréninkových lekcí, které budou určeny jak pro úplné začátečníky tak i pro pokročilé, či se speciálním zaměřením.
Součástí zóny by bylo i místo pro tréninky celého těla vedené buď certifikovanými trenéry, případně využít cvičebního nářadí, které by zóna nabízela.
Rádi bychom vytvořili místo, kde by se scházeli lidé se zájmem o OCR závody a do budoucna lze pořádali i různé akce či soutěže.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Překážkové závody jsou hodně rozvíjející se sport a chceme lidem, kteří tento sport provozují, umožnit kvalitní tréninkové místo, které zatím v Brně a i na Moravě chybí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vybavení OCR 1 800 000 800 000
oplocení 1 300 000 300 000
obytný kontejer pro úschovu náčiní 1 150 000 150 000
úprava plochy 1 100 000 100 000
údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 500 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Projekt na pozemku p. č. 588 k .ú. Komárov je z hlediska majetkových poměrů proveditelný. Je však nutné koordinovat ho s připravovanou investicí stavby "Velodrom Brno-Komárov". proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor sportu Nesmí být omezena činnost fotbalového klubu Sparta, která probíhá na přilehlých pozemcích. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Projekt by měl dle umístění zasahovat do plochy rekreační zeleně z hlediska územního plánu, kde jsou navrhované aktivity přípustné. Plochy rekreační zeleně umístění hřišť i rekreačních areálů umožňují. Dle informací Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jsou v lokalitě jsou připravovány akce: "Velodrom v lokalitě Brno - Komárov" a "BMX dráha TJ Favorit Brno – rozšíření zázemí bikrosového areálu Brno-Komárov". Projekty je tedy třeba koordinovat. proveditelný
MČ Brno - jih Městská část nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný