Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni
vítězný
Břetislav Štefan
3 000 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Líšeň
2021
447 líbí se mi
2362 kladných hlasů

Kavárna - třeba i z mobilních kontejnerů v krásném prostředí parku - může být tím příjemným místem k setkávání rodin s dětmi, seniorů, prostě všech.Místa, která umožňují komunitní setkávání nebo užití příjemných společných chvil je vhodné podporovat.

V Centrálním parku Rokle chybí celoroční provoz kavárny, který by zpříjemnil pobyt návštěvníků parku či nedalekého oblíbeného dětského hřiště, vodního prvku či návštevníkům "dirty parku" - skoky na kolech.
Tímto místem může být veřejný prostor vedle skautské základny (v katastru Líšně p.č. 4422/6). Provoz kavárny a související letní zahrádky umožní a především zpříjemní pobyt v Rokli maminkám s dětmi, babičkám a dědečkům s vnoučaty a mladým lidem obecně. Vytvoří se tak i potřebné zázemí pro komunitní a společenské akce, které zde probíhají a budou přítomností kavárny podpořeny,
Kavárna v tomto městském parku bude skvělým místem pro relaxaci a zázemím pro aktivní odpočinek. Na provozních nákladech projektu se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Posilování komunitního a společenského života v místě bydliště. Poskytnutí služeb a zázemí pro návštěvníky parku. Budování vztahu k městské zeleni v místě bydliště.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 000 000 3 000 000
Na provozních nákladech projektu se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti