Komunitní centrum v Mariánském (PD)
nezískal podporu
Andrea Ondrůjová
1 500 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Líšeň
2021
107 líbí se mi

Líšeň je plná aktivních spolků, sdružení i občanů. Chybí zde budova, která by sloužila jako zázemí.. Budova bývalých jatek při ulici Ondráčkova je velmi zchátralá a mohla by jako jedna z mála míst ve Staré Líšni sloužit široké veřejnosti.

V Líšni žije mnoho aktivních občanů, v zapadlých uličkách existuje mnoho sousedských komunit. Tito lidé společně vytváří kulturní a společenské dění.
V Líšni je několik desítek spolků, sdružení, jednotlivých lektorů i neformálních skupin, které nemají mnoho možností, kde se setkávat a organizovat komunitní ale i veřejné akce.
Občané žijící v Mariánském údolí - hojně navštěvovaném turisty a cykloturisty z celého města, nemají možnost v blízkosti svého bydliště navštívit veřejně přístupný prostor, kde by mohli uspořádat například oslavu narozenin nebo jen tak posedět s přáteli.
Proto navrhuji, aby se otevřela možnost rekonstrukce budovy bývalých jatek, kde by vznikla kavárna a také komunitní nebo společenské centrum, kde by se mohly scházet organizované skupiny, člověk by si zde mohl pronajmout společenský/komunitní sál například pro oslavu narozenin aj.
K budově by se mohla také otevřít část zahrad, které jsou nyní pronajímány zahrádkářům, ale jedná se o jedny z mála pozemků, které mají potenciál sloužit široké veřejnosti. Budova by si na svůj provoz vydělávala sama. Přiléhající zahrada by mohla sloužit jako zahrádka pro kavárnu. Mohly by se zde konat různé akce včetně například svatebních obřadů. Prostor zahrady by měl být v běžném režimu otevřen veřejnosti. Součástí by mohla být relaxační zóna, ohniště, ale také například houpačka či pískoviště pro děti.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Budova by měla sloužit široké veřejnosti, spolkům, sdružením ale také občanům Líšně, kteří nemají mnoho možností, kde si pronajmout prostor pro oslavu narozenin či svatbu. Kavárna by měla být prospěchem především pro místní občany, ale také pro turisty. Otevření přiléhající zahrady by využilo široké spektrum lidí zde žijících, ale také návštěvníků vyhledávaného turistického cíle města Brna.

Rozpočet projektu - návrh