Cyklostezka Ponávka I
nezískal podporu
Radka Slatkovská
2 300 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2021
212 líbí se mi

Propojení severu Brna s centrem bezpečnou cyklistickou stezkou nebo alespoň bezpečnou cyklotrasou je už léta v rovině snů. Hojně využívaná trasa podél Ponávky má obtížně sjízdná a hodně nebezpečná místa.

Propojení severu Brna s centrem bezpečnou cyklistickou stezkou nebo alespoň bezpečnou cyklotrasou je už léta v rovině snů. Hojně využívaná trasa podél Ponávky má obtížně sjízdné a hodně nebezpečná místa.
Jde o úsek stezky mezi řečkovickým nádražím a mostkem přes Ponávku (– kamenitý povrch, úzká tak, že se dva nevyhnou, zarůstá křovím).
Náprava má 2 kroky:
1. úprava trasy, nájezdových oblouků, nájezdu a povrchu komunikace u mostku přes Ponávku,
2. úprava povrchu, šířky a doprovodné zeleně v úseku od ul.Karásek po mostek.

Dotčené parcely: 3467/7, 3467/8, 3470/7, 3470/19, 3471.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Jde o úsek cyklotrasy krajského významu, jediné spojení severu Brna (Mokrá Hora, Lelekovice, Ořešín, Ivanovice, Řečkovice) s centrem relativně bez kolize s motorovou dopravou, využívána je jak rekreačně rodinami s dětmi (přístup do Zamilovaného hájku), tak k cestě do práce. Oprava nebezpečných úseků prospěje cyklistům i pěším minimálně 5 městských částí.

Rozpočet projektu - návrh