Obnova topolové aleje v Řečkovicích
v realizaci

Topolová alej lemující Zamilovaný hájek v Řečkovicích už více než století utváří ráz této části Brna. Jedinečná atmosféra místa láká k vycházkám rodiny s dětmi, k vyjížďkám spousty cyklistů, dopřává odpočinek starším i romantické procházky milencům. Díky starobylé aleji mohou mít návštěvníci Zamilovaného hájku jedinečný pocit, že jsou v přírodě, přitom jen pár kroků od města. Alejí prochází cesta lemovaná šeříkovými keři, která na jaře láká k voňavé procházce.
Stoleté topoly však během času prořídly, takže z původního počtu šedesáti šesti stromů už zbývá jen necelá polovina. Pojďme tedy na místě těchto chybějících stromů vysadit mladé stromky, které by během následujících let vyplnily prázdná místa v této krásné aleji a vdechly jí nový život.
Náklady projektu pokrývají přípravu míst, vysazení stromků a následnou péči, dokud se stromky neujmou. Stromky musí být alespoň 5 metrů vysoké, aby měly dostatek světla a měly šanci se uchytit v šeříkovém podrostu.
Odměnou bude nejen obnovená alej, ale i vzkaz dalším generacím, že nám příroda nebyla lhostejná.


Veřejný přínos projektu: Topolová alej, mimo svoji estetickou a historickou hodnotu jako dominanta Řečkovic, zpevňuje břeh retenční nádrže na říčce Ponávce, která chrání Brno před povodní v době stále výraznějších výkyvů počasí. Její obnova tedy přinese nejen znovuoživení této dominanty, ale také zlepšení protipovodňové ochrany Brna.

Navrhovatel:
Michal Polanský
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Obnova topolové aleje v Řečkovicích
Lokalita:
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
Rozpočet:
928 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zdraví, Zeleň
Doba realizace:
od: 01. 01. 1970 do: 01. 01. 1970
Počet líbí se mi:
201
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Lesy města Brna, a.s. (ZMB dne 30. ledna 2018)
únor 2018 plán postupu jednotlivých kroků realizace
březen 2018 příprava podkladů pro dendrologický průzkum topolů
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odstranění starých pařezů (ks) 10 2 000 20 000
Pokácení suchých topolů 2 10 000 20 000
Příprava míst pro vysazení (ks) 34 2 000 68 000
Stromky topol černý vlašský, výška 5-10m (ks) 34 5 000 170 000
Doprava, vysazení a ukotvení stromů 34 3 000 102 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 38 000 38 000
Následná péče, zálivka a obnova uschlých stromů 3 170 000 510 000
Cena celkem: 928 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města ve správě Lesů města Brna, a.s. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí + Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Jedná se o hráz suchého poldru - protipovodňová ochrana města Brna, alej stomů nevadí. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný