Obnova topolové aleje v Řečkovicích
v realizaci
Michal Polanský
928 000 Kč
Senioři
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
1 měsíc
201 líbí se mi

Topolová alej lemující Zamilovaný hájek v Řečkovicích už více než století utváří ráz této části Brna. Jedinečná atmosféra místa láká k vycházkám rodiny s dětmi, k vyjížďkám spousty cyklistů, dopřává odpočinek starším i romantické procházky milencům. Díky starobylé aleji mohou mít návštěvníci Zamilovaného hájku jedinečný pocit, že jsou v přírodě, přitom jen pár kroků od města. Alejí prochází cesta lemovaná šeříkovými keři, která na jaře láká k voňavé procházce.
Stoleté topoly však během času prořídly, takže z původního počtu šedesáti šesti stromů už zbývá jen necelá polovina. Pojďme tedy na místě těchto chybějících stromů vysadit mladé stromky, které by během následujících let vyplnily prázdná místa v této krásné aleji a vdechly jí nový život.
Náklady projektu pokrývají přípravu míst, vysazení stromků a následnou péči, dokud se stromky neujmou. Stromky musí být alespoň 5 metrů vysoké, aby měly dostatek světla a měly šanci se uchytit v šeříkovém podrostu.
Odměnou bude nejen obnovená alej, ale i vzkaz dalším generacím, že nám příroda nebyla lhostejná.

Finálové video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Topolová alej, mimo svoji estetickou a historickou hodnotu jako dominanta Řečkovic, zpevňuje břeh retenční nádrže na říčce Ponávce, která chrání Brno před povodní v době stále výraznějších výkyvů počasí. Její obnova tedy přinese nejen znovuoživení této dominanty, ale také zlepšení protipovodňové ochrany Brna.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Lesy města Brna, a.s. (ZMB dne 30. ledna 2018).
březen 2018 Připravují se podklady pro dendrologický průzkum topolů.
duben 2018 Byl zadán dendrologický průzkum topolů.
červen 2018 Na základě dendrologického průzkumu bylo zjištěno, že devět topolů ze stávající aleje je ve velmi špatném stavu. Proto je nutné, aby samotné výsadbě nových topolů předcházelo odstranění starých, poškozených stromů.
červenec 2018 Byla podána žádost na MČ o povolení ke kácení dřevin, tak aby bylo možné v nejbližší době odstranit poškozené stromy.
září 2018 Bylo získáno povolení k odstranění poškozených stromů.
říjen 2018 Probíhají přípravy na kácení poškozených stromů.
listopad 2018 Upravuje se okolí aleje a probíhá kácení poškozených stromů.
prosinec 2018 Byly dodány stromy, které jsou prozatím uchovány v lesní školce. Výsadba je naplánována na jaro.
leden 2019 Čeká se na vhodné počasí pro výsadbu stromů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odstranění starých pařezů (ks) 10 2 000 20 000
Pokácení suchých topolů 2 10 000 20 000
Příprava míst pro vysazení (ks) 34 2 000 68 000
Stromky topol černý vlašský, výška 5-10m (ks) 34 5 000 170 000
Doprava, vysazení a ukotvení stromů 34 3 000 102 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 38 000 38 000
Následná péče, zálivka a obnova uschlých stromů 3 170 000 510 000
Cena celkem: 928 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města ve správě Lesů města Brna, a.s. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí + Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Jedná se o hráz suchého poldru - protipovodňová ochrana města Brna, alej stomů nevadí. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný