Zpřístupnění vyhlídky a lokality U Křížku - Vinohrady, Židenice

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Přístup pro veřejnost na nejvyšší bod Židenického kopce 307 m.n.m, kde se nachází i kříž. Je odtud neopakovatelný výhled na Brno. Jedná se o stávající kříž, který je přístupný z prodloužení ulice Révová. Pozemek, na němž se nachází, je oplocen dohromady se sousedním, soukromým pozemkem. Aby bylo možné tuto lokalitu zpřístupnit, je potřeba z jedná strany pozemek nově oplotit, čímž dojde k oddělení veřejného a soukromého pozemku. Možnost navštívit tuto vyhlídku pak rozšíří vycházkové trasy nejen pro obyvatele Vinohrad, ale i Židenic.


Veřejný přínos projektu: Zpřístupnění krásné lokality s nádherným výhledem, zvané U křížku. Jedná se o historické místo s pietou Panny Marie. Pro zpřístupnění je potřeba oddělit plotem dva pozemky, délka plotu cca 130m.

Navrhovatel:
Petr Kunc
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Zpřístupnění vyhlídky a lokality U Křížku - Vinohrady, Židenice
Lokalita:
Brno - Vinohrady
Rozpočet:
95 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň, Jiné: vycházková trasa
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
1215
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Vinohrady
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Oplocení 150 600 90 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 5 000 5 000
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 95 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Jedná se o majetek města. proveditelný
Odbor investiční Projekt nemá reálný odhad cen nákladů. proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje Realizace projektu neovlivní účel využití území z hlediska územního plánu. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu, Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví proveditelný
MČ Brno - Vinohrady MČ nesouhlasí s realizací projektu. neproveditelný