Parkování pro Černého
proveditelný

Na ulici Černého v Brně - Bystrci je dlouhodobě akutní nedostatek parkovacích míst. Řidiči, kteří sem večer přijedou tak místo nenajdou a zaparkují buď naprosto nevhodně (křižovatka, trávník, vjezd) nebo parkují i stovky metrů daleko a přelévají problém do dalších ulic. Žádáme vás o podporu pilotního projektu který by měl dokázat, že iniciativa obyvatel může přispět k řešení nevyhovujícího stavu. Podpořte projekt, který by se po realizaci mohl stát vzorem pro řešení situace s parkováním i v jiných brněnských čtvrtích.

Projekt vznikl na základě výstupu z https://www.facebook.com/parkovaniCerneho/ kde jsou sesbírány konstruktivní návrhy pro lokalitu Bystrc - Černého. Navržených 21 parkovacích míst by mohlo situaci v lokalitě alespoň částečně vyřešit.


Veřejný přínos projektu: Zmírnění problému s akutním nedostatkem parkovacích míst v rezidenční lokalitě. Realizace by potvrdila efektivitu zapojení veřejnosti při hledání nových parkovacích ploch a stejným způsobem by mohla být následně realizována chybějící parkoviště v dalších lokalitách.

Navrhovatel:
Jiří Kment
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Parkování pro Černého
Lokalita:
Brno - Bystrc
Rozpočet:
1 900 000 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
274
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor dopravy
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Bystrc
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Srovnání podloží 800 200 160 000
Pokládka dlažby 800 500 400 000
Pokládka palisád 60 cm 90 500 45 000
Obvodová palisáda 60 cm 90 2 000 180 000
Ostatní stavební úpravy včetně vodorovného a svislého dopravního značení 1 200 000 200 000
Výsadba stromů 5 20 000 100 000
Rezerva na realizaci 1 585 000 585 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 200 000 200 000
Opravy palisád, údržba zeleně, značení 3 10 000 30 000
Cena celkem: 1 900 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor dopravy V bývalé točně jsou již parkovací místa v maximální míře, další parkovací místa dle návrhu by omezila rozhledové trojúhelníky. V současné točně trolejbusů lze vytvořit nová parkovací místa. Je třeba dořešit vjezd a celkové uspořádání. proveditelný s úpravami
Odbor investiční Projekt je mírně podhodnocen, nutné navýšení rozpočtu. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou – zaměřeno mj. i na dořešení parkování na sídlištích proveditelný
MČ Brno - Bystrc proveditelný