Bezpečnost školáků na ulici Křídlovická
nevítězný

Navrhuji umístění jednoho přechodu pro chodce a dva zpomalovací prahy na ulici Křídlovická mezi kruhovým objezdem a křižovatkou s ulicí Nádvorní, kde je vstup do ZŠ Křídlovická (1. stupeň).
Ulice je rovná a svádí řidiče k rychlé jízdě. Děti čekající na možnost přeběhnutí silnice nejsou za zaparkovanými auty vidět a mají špatný výhled přes auta. I dospělý člověk má ztížený výhled přes množství aut. Navrhuji umístění přechodu na úrovni parkoviště, které je přístupné z ulice Václavská.


Veřejný přínos projektu: Zvýšení bezpečnosti pro chodce a hlavně pro děti, které musí při cestě do školy ulici Křídlovická přecházet.

Navrhovatel:
Alena Šlaisová
Název:
Bezpečnost školáků na ulici Křídlovická
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
650 000 Kč
Tématická oblast:
Děti, Zdraví, Doprava
Délka realizace:
2 měsíce
Počet líbí se mi:
432
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
náklady 1 350 000 350 000
rezerva na realizaci 1 259 000 259 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 35 000 35 000
opotřebení, vandalismus 3 2 000 6 000
Cena celkem: 650 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor dopravy V rámci případné realizace je pak nutné vyjádření PČR. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zajištění bezpečnosti obyvatel města. proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný