Bezpečnost školáků na ulici Křídlovická
nevítězný
Alena Šlaisová
650 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
2017
432 líbí se mi
281 hlasů

Navrhuji umístění jednoho přechodu pro chodce a dva zpomalovací prahy na ulici Křídlovická mezi kruhovým objezdem a křižovatkou s ulicí Nádvorní, kde je vstup do ZŠ Křídlovická (1. stupeň).
Ulice je rovná a svádí řidiče k rychlé jízdě. Děti čekající na možnost přeběhnutí silnice nejsou za zaparkovanými auty vidět a mají špatný výhled přes auta. I dospělý člověk má ztížený výhled přes množství aut. Navrhuji umístění přechodu na úrovni parkoviště, které je přístupné z ulice Václavská.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení bezpečnosti pro chodce a hlavně pro děti, které musí při cestě do školy ulici Křídlovická přecházet.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
náklady 1 350 000 350 000
rezerva na realizaci 1 259 000 259 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 35 000 35 000
opotřebení, vandalismus 3 2 000 6 000
Cena celkem: 650 000 Kč

Posouzení proveditelnosti