Basket a workout hřiště v Lužánkách

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Zřízení menšího sportovního areálu v parku Lužánky, Tento areál by obsahoval venkovní hřiště na basketball a venkovní hřište pro workout.. Vstup do areálu by byl zdarma pro všechny. Doplnil by tak ostatní sportoviště v tomto parku. Umístění například u volejbalových a tenisových kurtů nebo kdekoliv v parku.


Veřejný přínos projektu: Sportovní vyžití všech obyvatel města bez ohledu na věk. Prevence kriminality u mladistvých. Využití volného času. Pozitivní vliv sportu na zdraví.

Navrhovatel:
Jiří Braun
Název:
Basket a workout hřiště v Lužánkách
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
1 976 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Zdraví
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
205
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor životního prostředí
Odbor implementace evropských fondů
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Workout klece 6 80 000 480 000
Dopadová plocha 1 300 000 300 000
Basketbalové koše 2 40 000 80 000
Hrací plocha 1 600 000 600 000
Oplocení 1 200 000 200 000
Projektová dokumentace 1 166 000 166 000
Čištění, revize, atd. 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 976 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor životního prostředí Park Lužánky je od roku 1958 kulturní památkou a byl rekonstruován z dotace EU. V parku Lužánky není možné budovat další hřiště – jsou tady 2 velké tenisové kurty, 1 volejbalové hřiště, dětské hřiště, pískoviště, dopravní hřiště, fit přístroje na cvičení, petangové hřiště. Park je koncipován jako odpočinkové místo umožňující některé sportovní aktivity, ale není prioritně sportovištěm. neproveditelný
Odbor implementace evropských fondů V části parku Lužánky byl realizován projekt, jehož udržitelnosti skončí v říjnu 2018 (Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část). Aktivity projektu se musí vyhnout území, na kterém se realizovaly aktivity projektu. proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje V plochách parků jsou přípustné pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný