Bezbariérově od zastávky Fügnerova
neproveditelný
Ivana Ševčíková
250 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - sever
2017
161 líbí se mi

Pokud se nyní chcete dostat ze zastávky Fügnerova na ul. Tř. Gen. Píky, můžete použít buď schody nebo cestu, která je sice bezbariérová, ale vedoucí složitě kolem garáží. Navrhuji vybudovat novou cestu vedoucí přímo od zastávky ( bez zbytečného obcházení), která by se následně napojila na cestu stávající. K chodníku bych instalovala také zábradlí. U stávající cesty není a v zimních měsících je jeden úsek špatně schůdný nebo neschůdný úplně v případě námrazy.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V současné době je stav takový, že ze zastávky nejsou schody vidět a delší cesta není pro každého jasná. Touto cestou by byla situace přehlednější. Navíc zkrácení cesty určitě ocení místní handicapovaní lidé, starší spoluobčané a maminky s kočárky navštěvující místní plavecký klub.
V současné době se na ul Tř. Gen. Píky dokončuje nový bytový dům a v dohledné době se také počítá s P+R parkovištěm, takže tuto cestu bude využívat stále více lidí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
úprava terénu 1 100 000 100 000
vydláždění 1 50 000 50 000
zábradlí 1 50 000 50 000
Projektová dokumentace 1 20 000 20 000
v zimě posyp chodníku 3 10 000 30 000
Cena celkem: 250 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor dopravy V navrhované poloze nelze dosáhnout minimálního požadovaného sklonu pro bezbariérovou komunikaci.
neproveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování - Podpora všech druhů opatření k zajištění dopravní bezpečnosti (chodců, cyklistů) + KVALITA ŽIVOTA, Účinná politika města v sociální a zdravotní oblasti - Podpora projektů zabývajících se odstraňováním fyzických bariér proveditelný