Revitalizace průchodu Sochorova - Stránského
proveditelný

Revitalizace spojovací cesty mezi ulicemi Sochorova – Stránského. Spočívá v novém povrchu chodníku a doplnění cesty o osvětlení, zeleň a lavičky.
Místo je uvedené i v generelu veřejných prostor (P 05 Stránského / Sochorova - oficiální pěší spojnice - zatraktivnit prostor nabídkou vybavení k sezení , osvětlení a estetickým zážitkem).


Veřejný přínos projektu: Průchod zatím slouží pouze ke komunikačním účelům. Revitalizací by vznikla nová odpočinková zóna pro obyvatele okolních ulic. V posledních letech v okolí vyrostlo mnoho nových bytových domů, ale chybí zeleň. Zvýšila by se bezpečnost za tmy.

Navrhovatel:
Martina Mikulincová
Název:
Revitalizace průchodu Sochorova - Stránského
Lokalita:
Brno - Žabovřesky
Rozpočet:
1 430 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
238
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor životního prostředí
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Žabovřesky
Odbor dopravy
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
chodník ze zámkové dlažby 200 2 100 420 000
lavička designově přírodní 8 15 000 120 000
výsadba stromu a povýsadbová péče veřejnou zelení MB 6 30 000 180 000
nízké osvětlení osvětlující průchod 10 40 000 400 000
estetický zážitek dle projektanta 1 80 000 80 000
okrasné dřeviny 20 3 000 60 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 80 000 80 000
do péče převezme město Brno-veřejná zeleń 3 30 000 90 000
Cena celkem: 1 430 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor investiční Odhad ceny reálný. Nutné doplnit provozní náklady. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Dle ÚPmB se jedná o plochy komunikací a prostranství místního významu, které plní funkci veřejného prostranství. proveditelný
Odbor životního prostředí Městské části dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, čl. 22 odst.1 písm.e) zajišťují správu ploch zeleně veřejné a omezeně přístupné na území městské části. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný
MČ Brno - Žabovřesky proveditelný
Odbor dopravy proveditelný