Rozhledna Holedná
v realizaci
Petr Chobola
2 000 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - Jundrov
12 měsíců
296 líbí se mi
1366 hlasů
Lesy města Brna, a.s.

Vybudování dřevěné rozhledny v oboře Holedná.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zatraktivnění města Brna pro obyvatelé Brna i turisty.
- Volnočasové aktivity, turistika, sport.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Lesy města Brna, a.s. (ZMB dne 30. ledna 2018).
květen 2018 Proveden průzkum vhodných lokalit dronem a zjištění reálné výšky, jaké by měla rozhledna dosahovat.
červen 2018 Rozhodnutí o umístění rozhledny – poloha C – viz letecký snímek
červen 2018 Z důvodu nutnosti překročení plánované výšky rozhledny, by náklady přesáhly limit 2 miliony Kč. Jelikož se jednalo o návrh velmi oblíbený veřejností, rozhodlo se vedení města zrealizovat projekt jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu.
červenec 2018 Probíhá příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace.
říjen 2018 Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD.
listopad 2018 Na základě otevřeného výběrového řízení byl vybrán zpracovatel PD, viz realizační galerie.
prosinec 2018 Byla podepsána smlouva se zpracovatelem PD.
leden 2019 Zpracována PD v rozsahu potřebném pro získání územního rozhodnutí.
únor 2019 PD připomínkuje Odbor životního prostředí a Úřad pro civilní letectví.
duben 2019 Byla získána souhlasná stanoviska dotčených orgánů a je zahájeno stavební řízení.
květen 2019 Probíhá stavební řízení.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti