Rozhledna Holedná
v realizaci

Vybudování dřevěné rozhledny v oboře Holedná.


Veřejný přínos projektu: Zatraktivnění města Brna pro obyvatelé Brna i turisty.
- Volnočasové aktivity, turistika, sport.

Navrhovatel:
Petr Chobola
Název:
Rozhledna Holedná
Lokalita:
Brno - Jundrov
Rozpočet:
2 000 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Kultura, Zdraví, Zvířata, Zeleň
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
296
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Odbor investiční
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Jundrov
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Lesy města Brna, a.s. (ZMB dne 30. ledna 2018).
květen 2018 Proveden průzkum vhodných lokalit dronem a zjištění reálné výšky, jaké by měla rozhledna dosahovat.
červen 2018 Rozhodnutí o umístění rozhledny – poloha C – viz letecký snímek
červen 2018 Z důvodu nutnosti překročení plánované výšky rozhledny, by náklady přesáhly limit 2 miliony Kč. Jelikož se jednalo o návrh velmi oblíbený veřejností, rozhodlo se vedení města zrealizovat projekt jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu.
červenec 2018 Probíhá příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace.
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
stavba dřevěné rozhledny 1 1 920 000 1 920 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
udržba 3 10 000 30 000
Cena celkem: 2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Jedná se o lesní pozemky města Brna, správu vykonává společnost Lesy města Brna, a.s. V případě realizace projektu je nutné přejmenování rozhledny, jelikož se rozhledna nenachází na kopci “Holedná“. proveditelný
Odbor investiční Proveditelnost je z hlediska nákladů i času hraniční. Úprava časového harmonogramu - nutné územní řízení. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Jundrov proveditelný