Rozhledna Holedná
v realizaci
Petr Chobola
2 000 000 Kč
Senioři
Brno - Jundrov
12 měsíců
296 líbí se mi

Vybudování dřevěné rozhledny v oboře Holedná.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zatraktivnění města Brna pro obyvatelé Brna i turisty.
- Volnočasové aktivity, turistika, sport.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Lesy města Brna, a.s. (ZMB dne 30. ledna 2018).
květen 2018 Proveden průzkum vhodných lokalit dronem a zjištění reálné výšky, jaké by měla rozhledna dosahovat.
červen 2018 Rozhodnutí o umístění rozhledny – poloha C – viz letecký snímek
červen 2018 Z důvodu nutnosti překročení plánované výšky rozhledny, by náklady přesáhly limit 2 miliony Kč. Jelikož se jednalo o návrh velmi oblíbený veřejností, rozhodlo se vedení města zrealizovat projekt jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu.
červenec 2018 Probíhá příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace.
říjen 2018 Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD.
listopad 2018 Na základě otevřeného výběrového řízení byl vybrán zpracovatel PD, viz realizační galerie.
prosinec 2018 Byla podepsána smlouva se zpracovatelem PD.
leden 2019 Zpracována PD v rozsahu potřebném pro získání územního rozhodnutí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
stavba dřevěné rozhledny 1 1 920 000 1 920 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 50 000 50 000
udržba 3 10 000 30 000
Cena celkem: 2 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Jedná se o lesní pozemky města Brna, správu vykonává společnost Lesy města Brna, a.s. V případě realizace projektu je nutné přejmenování rozhledny, jelikož se rozhledna nenachází na kopci “Holedná“. proveditelný
Odbor investiční Proveditelnost je z hlediska nákladů i času hraniční. Úprava časového harmonogramu - nutné územní řízení. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Jundrov proveditelný