Rozhledna Holedná
realizovaný
Petr Chobola
2 000 000 Kč (navržený)
484 810 Kč (realizační)
Senioři
Brno - Jundrov
2017
296 líbí se mi
1366 hlasů
Lesy města Brna, a.s.

Vybudování dřevěné rozhledny v oboře Holedná.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zatraktivnění města Brna pro obyvatelé Brna i turisty.
- Volnočasové aktivity, turistika, sport.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Lesy města Brna, a.s. (ZMB dne 30. ledna 2018).
květen 2018 Proveden průzkum vhodných lokalit dronem a zjištění reálné výšky, jaké by měla rozhledna dosahovat.
červen 2018 Rozhodnutí o umístění rozhledny – poloha C – viz letecký snímek
červen 2018 Z důvodu nutnosti překročení plánované výšky rozhledny, by náklady přesáhly limit 2 miliony Kč. Jelikož se jednalo o návrh velmi oblíbený veřejností, rozhodlo se vedení města zrealizovat stavbu jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu, z kterého bude zafinancována kompletní projektová dokumentace.
červenec 2018 Probíhá příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace.
říjen 2018 Probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD.
listopad 2018 Na základě otevřeného výběrového řízení byl vybrán zpracovatel PD, viz realizační galerie
prosinec 2018 Byla podepsána smlouva se zpracovatelem PD.
leden 2019 Zpracována PD v rozsahu potřebném pro získání územního rozhodnutí.
únor 2019 PD připomínkuje Odbor životního prostředí a Úřad pro civilní letectví.
duben 2019 Byla získána souhlasná stanoviska dotčených orgánů a je zahájeno stavební řízení.
květen 2019 Stavební úřad zahájil územní řízení.
červen 2019 Stavební úřad vydal územní rozhodnutí.
srpen 2019 Zpracovává se PD pro povolení stavby.
září 2019 Bylo zažádáno o vydání stavebního povolení.
říjen 2019 Bylo vydáno stavební povolení.
listopad 2019 Uběhla lhůta na odvolání vůči stavebnímu povolení.
listopad 2019 Projekt je získáním stavebního povolení dokončen. Realizace samotné stavby je plánována na rok 2020.
prosinec 2020 Rozhledna Holedná byla zrealizována ze strany Lesů města Brna, a.s. a slavnostně uvedena do provozu 15. 12. 2020. Jedná se o nejvyšší rozhlednu v Brně, která měří více než 35 metrů.

Rozpočet projektu - návrh

Finální rozpočet projektu

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
zpracování architektonických návrhů 6 20 000 120 000
poplatek za trvalé odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa 1 12 560 12 560
dokumentace umístění stavby 1 74 800 74 800
dokumentace stavební povolení 1 108 000 108 000
prováděcí dokumentace 1 159 450 159 450
správní poplatek za stavební povolení 1 10 000 10 000
Cena celkem: 484 810 Kč

Posouzení proveditelnosti