Chceme příští zimu zase bruslit na dráze na Pryglu?
v realizaci

Jedná se o bruslařský okruh na Brněnské přehradě. Tak jak tomu bylo letošní sezónu.
Odhrnutá a odkartáčovaná dráha v délce 1 - 2km.
Lepší variantou může být rolbou upravený hladký povrch.


Veřejný přínos projektu: V zimním období je možnost sportování ve městě velmi omezena.
A bruslení na Pryglu je sport, zábava, skutek pro zdraví, společenská záležitost . .
. . pro sportovce, rodiny s dětmi i se psy, . . skoro pro všechny . . jen ale VŠECHNO záleží
na tom, aby MRZLO ! !

Navrhovatel:
Arnošt Petrů
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Chceme příští zimu zase bruslit na dráze na Pryglu?
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
660 500 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Kultura, Zdraví, Zvířata, Vzdělání, Zeleň, Jiné: Společenská akce Brňáků
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
302
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Bystrc

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Lesy města Brna, a.s. (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Výběr vhodné rolby, s dostatečnými parametry na úpravu velké plochy ledu, limitující faktor je váha rolby.
květen 2018 Byl vybrán vhodný typ rolby, nyní se řeší její pohon. Ideálně menší traktor (pronájem, výpůjčka) s radlicí na odhrnování napadaného sněhu.
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava bruslařské dráhy odhrnutím a kartáčováním 3 38 000 114 000
Úprava bruslařské dráhy rolbou (varianta) 3 35 000 105 000
Nákup rolby 1 423 500 423 500
Cena projektové dokumentace celkem: 1 18 000 18 000
0 3 0 0
Cena celkem: 660 500 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Nutné navýšení nákladů na zakoupení rolby. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
MČ Brno - Bystrc proveditelný