Obnovení trolejbusové linky 29
neproveditelný
Tomáš Vokoun
2 000 000 Kč
Senioři
BRNO
od: 1. 1. 2018 do: 31. 12. 2018
161 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Obnovení trolejbusové linky 29, která v letech 2004 (do roku 2006 jako výluková linka x25)-2013 spojovala přestupní uzly Česká a Osová přes městské části Žabovřesky, Jundrov, Kohoutovice, Nový Lískovec, Bohunice a Starý Lískovec.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Důchodci, kteří cestují ze Žabovřesk do Bohunické nemocnice, musí po zrušení linky 29 až 2× přesedat. Takto budou moci cestovat přímo. Obnoví se přímé spojení Jundrova s centrem města. Vzniknou další přímé trasy pro cestování bez nutnosti přestupů, výrazně se třeba zlepší spojení z Kohoutovic.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
provozní náklady na rok 2018 1 2 000 000 2 000 000
Projektová dokumentace 1 0 0
3 0 0
Cena celkem: 2 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor dopravy Koncepce linek veřejné dopravy je v gesci Dopravního podniku města Brna. Znovuzavedení linky 29 by bylo nekoncepční, navíc pro její provoz nemá dopravní podnik dostatečnou kapacitu trolejbusů. Roční náklady by přesáhly 2 mil. Kč. neproveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Zajištění komfortní MHD, IDS proveditelný