Analýza graffiti na školách a osvěta

Na základě mnohaletého vlastního pozorování města Brna jsem nabyl dojmu, že tento fenomén nemizí, naopak mám subjektivně pocit, že graffiti přibývá. Většina běžné populace se pak nemůže radovat z nových oprav fasád škol, mostů, tramvajových tratí a další. Vždy velmi záhy (bývá otázka týdnů nebo pár měsíců) je místo opět často ošklivě posprejované graffiti.
| * * * |
Možnost tvořit graffiti na legálních k tomu určených plochách není dostatečným řešením problému a domnívám se, že pomáhá jen velmi málo.
| * * * |
Jsem toho názoru, že jádro problému spočívá v osobnosti každého sprejera, který je výchovou výrazně více pokřiven než ostatní. Tito mladí lidé nemají dostatek sebehodnoty/sebelásky a tudíž hledají vnější uznání své osoby, svých kvalit, které nachází v komunitě sprejerů, a to na základě činů, tedy graffiti.
| * * * |
Toto částečně souvisí s neexistencí rituálu přechodu, neexistenci reálného dobrodružství a nebezpečenství (porovnejte si s indiány nebo lovci, když riskovali život při lovu, případně byli podstoupeni přechodovému rituálu, který byl někdy i životu nebezpečný). Drtivá většina sprejerů jsou muži.
| * * * |
Tuto tezi o nedostatku sebehodnoty/sebelásky bych rád nechal ověřit ve školách s respondenty, kteří by pod příslibem anonymity a případně i odměny byli ochotni zodpovědět komplexní dotazník.
| * * * |
Na základě získaných dat odborným týmem by byla následně sestavena interaktivní prezentace s diskuzí na závěr, s kterou by se v rámci tohoto pilotního projektu objížděly školy a výsledky by byly prezentovány nejkritičtěji ohroženým žákům graffiti, odhaduji druhý stupeň a střední školy se zaměřením. #


Veřejný přínos projektu: Výsledky se projeví poklesem výskytu graffiti a vše s tím spojené.
// zvýší se počet bývalých sprejerů, kteří opustí komunitu
// bude pomoženo mnoha lidem páchajícím trestnou činnost a kteří jsou možná na scestí
// bude ušetřeno mnoho veřejných i soukromých prostředků na opravu poškození graffiti
// obyvatelstvo města bude spokojenější v čistším prostředí
// obyvatelé a představitelé města se nebudou muset stydět před cizinci

Navrhovatel:
Jan Priessnitz
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Analýza graffiti na školách a osvěta
Lokalita:
BRNO
Rozpočet:
731 500 Kč
Tématická oblast:
Děti, Vzdělání, Jiné: Graffiti
Délka realizace:
8 měsíců
Počet líbí se mi:
50
Status:
sbírá podporu

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
1. fáze: Výběr a oslovení škol 100 100 10 000
1. fáze: Prezentace na školách a výzva žákům 100 1 000 100 000
2. fáze: Vlastní interview v anonymitě 150 500 75 000
2. fáze: Vlastní inteview (odměna respondentovi) 150 1 000 150 000
3. fáze: Analýza sebraných dat 1 25 000 25 000
3. fáze: Vytvoření interaktivní prezentace 1 2 500 2 500
3. fáze: Sestavení odborného týmu 1 2 500 2 500
3. fáze: Výroba propagačních materiálů 10000 10 100 000
4. fáze: Vlastní osvěta, prezentace na školách 100 2 000 200 000
Projektová dokumentace 1 66 500 66 500
3 0 0
Cena celkem: 731 500 Kč