Přechod pro pěší z Moravského náměstí do Joštovy ulice
nevítězný

Denně tudy procházejí tisíce lidí, kteří by bezpečnější přecházení přes značně frekventovanou vozovku ocenili. Stačila by běžná zebra a dopravní značka A11 - Pozor, přechod pro chodce. I když tuším, že příslušné správní řízení nemusí být jednoduché.


Veřejný přínos projektu: Uskutečnění projektu pomůže zvýšit bezpečnost chodců a předcházet střetům či kolizím mezi chodci a motoristy. Týká se všech občanů a návštěvníků Brna, kteří se pohybují na trase Moravské náměstí – Joštova a zpět.

Navrhovatel:
Aleš Máchal
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Přechod pro pěší z Moravského náměstí do Joštovy ulice
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
150 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Doprava
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
255
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor dopravy
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výroba a osazení dopravní značky 1 3 000 3 000
nastříkání pruhů na vozovku 1 3 000 3 000
rezerva na realizaci 1 136 000 136 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 2 000 2 000
obnova pruhového značení 3 2 000 6 000
Cena celkem: 150 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor dopravy Na daném místě je z hlediska dopravy zřízení přechodu možné. V rámci případné realizace je pak nutné vyjádření PČR. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou – zaměřeno mj. i na podporu všech druhů opatření vedoucích k zajištění dopravní bezpečnosti chodců a cyklistů proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný