Přechod pro pěší z Moravského náměstí do Joštovy ulice
nevítězný
Aleš Máchal
150 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
2017
255 líbí se mi
554 hlasů

Denně tudy procházejí tisíce lidí, kteří by bezpečnější přecházení přes značně frekventovanou vozovku ocenili. Stačila by běžná zebra a dopravní značka A11 - Pozor, přechod pro chodce. I když tuším, že příslušné správní řízení nemusí být jednoduché.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Uskutečnění projektu pomůže zvýšit bezpečnost chodců a předcházet střetům či kolizím mezi chodci a motoristy. Týká se všech občanů a návštěvníků Brna, kteří se pohybují na trase Moravské náměstí – Joštova a zpět.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výroba a osazení dopravní značky 1 3 000 3 000
nastříkání pruhů na vozovku 1 3 000 3 000
rezerva na realizaci 1 136 000 136 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 2 000 2 000
obnova pruhového značení 3 2 000 6 000
Cena celkem: 150 000 Kč

Posouzení proveditelnosti