Světélka na řece Svratce
proveditelný

Martinské putování a Světélka na řece jsou tradiční putovní akce pořádané v Brně-Komíně pro rodiny s dětmi, seniory a všechny kdo se rád projde a na vytyčené trase plní úkoly, kvízy ap..
Jedním z mist-úkolů je pouštění lodiček/světélek na řece Svratce a právě zde bychom potřebovali vybudovat bezpečný přístup-molo k vodě.
Umístění a foto viz příloha.


Veřejný přínos projektu: Jde o vybudování schodů a mola pro bezpečný, třeba i bezbariérový přístup k vodě s možností pouštění lodiček/světélek na hladinu řeky, případně plavání.
Využití je celoroční

Navrhovatel:
Zdeněk Blatný
Název:
Světélka na řece Svratce
Lokalita:
Brno - Komín
Rozpočet:
1 350 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Sport, Zábava, Kultura, Vzdělání
Doba realizace:
od: 11. 11. 2018 do: 11. 11. 2018
Počet líbí se mi:
187
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Komín
útvar MMB pro oblast Smart City
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
pořizovací náklady 1 800 000 800 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
udržba 3 150 000 450 000
Cena celkem: 1 350 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Jedná se o majetek města, na levém břehu řeky pozemky svěřené městské části, na pravém břehu ve správě Odboru správy majetku MMB. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Uvedený záměr představuje vybudování mola, které bude umístěno pod jezem Komín u lávky na levém břehu VVT Svratka. Realizace tohoto záměru je teoreticky možná. O závazné stanovisko je nutné požádat správce toku tj. Povodí Moravy, s.p. a předložit projektovou dokumentaci včetně přesného umístění mola. proveditelný
Odbor investiční Parcela 1679/3 - realizovatelné, bezbariérového přístupu ale nelze dosáhnout. K instalaci mola je nutné stanovisko Povodí Moravy na základě návrhu (u břehu je malá hloubka, proto je molo nutné situovat dále od břehu - spojené můstkem). Dále je potřeba získat vyjádření budoucího správce - MČ (nutno zařadit do povodňového plánu - demontáž při II. povodňovém stupni). Od listopadu do března je nutné molo demontovat a uskladnit, tedy je potřeba připočíst výši nákladů za uskladnění). Na parcele 869/5 z hlediska stísněných poměrů nerealizovatelné. Navrhujeme následující úpravy. Místo mola provést pevnou břehovou hranu analogicky k nástupu na „Káčatech“. V tomto případě lze náklady ponížit zhruba na částku cca 350 tis. (stavební náklady) + 70 tis. (příprava) vč. DPH. Jelikož je k realizaci potřeba získat územní souhlas, je potřeba upravit časovou náročnost projektu. Pokud navrhovatel trvá na instalaci mola, nutno poskytnout posuzovateli konkrétní návrh (velikosti a umístění) k posouzení zásahu do vodního toku a odhadu nákladů. proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje Vzhledem k tomu, že nabyla platnosti nadřazená územně plánovací dokumentace ZÚR JMK a dané území je jejími záměry dotčeno, nelze v této situaci postupovat dle územního plánu, který s ní zatím nebyl uveden do souladu. K posouzení proveditelnosti  z tohoto hlediska je nutné vyjádření stavebního úřadu. proveditelný
MČ Brno - Komín proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu – Podpora budování systému vycházkových a promenádních pěších tras v zastavěném území a extravilánu města proveditelný