Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Obousměrný vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se symbolem cyklisty, nastříkaný na asfaltové silnici z Pálavského náměstí na Vinohradech k zastávce autobusu městské hromadné dopravy Podolská ve Staré Líšni, má nahradit nákladnou výstavbu cyklostezky a měl by zvýšit bezpečnost pro vyznavače pohybu na kolech. Zároveň má umožnit cyklistické napojení na cyklostezku, která vede Mariánským údolím do Moravského krasu.


Veřejný přínos projektu: Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nahradí finančně nákladné budování nové cyklostezky a zároveň zvýší bezpečnost provozu při pohybu cyklistů na silnici z oblasti Vinohrad přes Líšeň do Mariánského údolí. V současné době neexistuje cyklostezka z centra města Brna na sídliště Vinohrady, do Líšně a do Mariánského údolí. Zde by se mohla napojit na cyklostezku do Moravského krasu.

Navrhovatel:
Bohuslav Vlček
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty
Lokalita:
Brno - Vinohrady
Rozpočet:
1 980 200 Kč
Tématická oblast:
Doprava
Doba realizace:
od: 02. 04. 2018 do: 15. 10. 2018
Počet líbí se mi:
258
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor dopravy
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nastříkaný pruh pro cyklisty 9001 200 1 800 200
Projektová dokumentace 1 180 000 180 000
žádné 3 0 0
Cena celkem: 1 980 200 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou – zaměřeno mj. i na podporu všech druhů opatření vedoucích k zajištění dopravní bezpečnosti chodců a cyklistů proveditelný
Odbor dopravy Trasování není v souladu s Generelem cyklistické dopravy města Brna, navíc šířkové uspořádání komunikací není v některých usecích pro vymezení samostatného cyklopruhu dostatečné. neproveditelný