PŘECHOD PRO CHODCE na ulici ÚDOLNÍ U POŠTY A ŠKOLKY (křižovatka Údolní x Grohova x Všetičkova)
neproveditelný
Yveta Pernicová
1 100 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - střed
2017
156 líbí se mi

Na ulici Údolní již několik let volají obyvatelé po bezpečném přecházení silnice. Jedná se zde o bezpečnost dětí z minimálně 2 mateřských škol (to je přibližně asi 120 dětí jednotlivců + jejich sourozenci a rodiče, kteří se zde denně pohybují), dále pak jde o bezpečnost osob s omezenou hybností, kteří docházejí na poštu (důchodci a osoby invalidní). Chybí zde přechod pro chodce přímo u mateřské školy Údolní 68 (a to i např. zábradlí naproti vstupu do školky, aby děti nevběhly přímo do silnice) a přejití pro ty, co vystoupí na zastávce Všetičkova a chtějí jít do školky na ulici Všetičkova 19. Případně pro všechny, kdo využívají služeb DDM Helceletova, kde je také spousta kroužků pro děti. Tímto přechodem by se vyřešil i přístup ze zastávky tramvaje č.4 Všetičkova (směr náměstí Míru) k místní poště. Již bylo písemně dotázáno a žádáno několik institucí, zda je možné tento přechod zrealizovat a to včetně Magistrátu města Brna. Podpisů pro zřízení tohoto přechodu bylo více než 200, ale výsledek žádný. Kdy odpovědí bylo, že tento přechod bude zřízen v rámci rekonstrukce ulice Údolní a to s předpokladem do konce roku 2016. Je již rok 2017 a přechod nikde. Písemně byla upozorněna i Městská policie a Policie ČR na zvýšený pohyb dětí v tomto místě a nebezpečnou rychlost vozidel jedoucích z kopce (z náměstí Míru) po kolejích směrem po ulici Údolní. Zvláště v zimních měsících a za deštivého počasí je tento úsek značně nebezpečný a auta jedoucí po kolejích vysokou rychlostí (i přes značku snížení rychlosti na 30 km/h) nejsou schopny reagovat na přecházející osoby. Rychlost se v tomto úseku již tedy měří. Bezpečné přecházení tady však rozhodně není. Prosím podpořte tento přechod pro bezpečí obyvatel a zkvalitnění života v Brně. Věřím, že jeho realizace byla pouze odsunuta, Avšak odsouvání realizace tohoto přechodu již trvá několik let a přechod pořád nikde. Děkuji všem za podporu tohoto projektu !!!

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Tento projekt by sloužil všem obyvatelům, kteří se pohybují v lokalitě Kraví hora. Zejména by se jednalo o děti ze 2 mateřských škol Údolní 68 a Všetičkova 19 (asi 120 dětí), jejich rodiče a sourozenci; dále senioři a invalidé docházející na poštu na ulici Údolní; rodiče, kteří využívají služeb DDM Helceletova (různé kroužky pro děti, včetně jejich hlídání) a také obyvatelé, kteří míří pěšky například na hvězdárnu nebo plavecký bazén nebo do Wilsonova lesa.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
pořizovací náklady 1 1 000 000 1 000 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 1 100 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou – zaměřeno mj. i na podporu všech druhů opatření vedoucích k zajištění dopravní bezpečnosti chodců a cyklistů proveditelný
Odbor dopravy Chystá se celková rekonstrukce ulice Údolní, podnět bude brán v potaz.
neproveditelný
Majetkový odbor Majetek města proveditelný