Workout hřiště v parku Lužánky
neproveditelný
Jiří Hejtmánek
165 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
2017
307 líbí se mi

Workout hřiště jsou hřiště pro dospělé, určená k posilování venku. Jsou ideální pro všechny, kdo nechtějí cvičit v klasických fitness centrech a to třeba jenom z toho důvodu, že na to nemají peníze. Jsou rozšířená po celém světě a několik jich najdeme i přímo v Brně. Myslím, že jedno z nejlepších a nejnavštěvovanějších se nachází v Komárově. http://www.brno-jih.cz/aktuality/hriste-pro-workout Věřím, že podobné hřiště, které nezabírá nijak velké místo, ani nestojí závratnou částku, by velmi ocenili návštěvníci parku Lužánky, z nichž obrovská část chodí do parku právě za sportem. Pokud je to příliš náročné, pak by se mohla v Lužánkách vybudovat alespoň obyčejná hrazda, jaké jsou například na plážích na přehradě. Umístění jsem vybral vedle již stávajících strojů určených pro cvičení venku seniorů, které by workout hřiště vhodně doplňovalo. Pokud by ale byl problém workout hřiště do této polohy umístit, jistě se v parku najde jiné vhodné místo, existuje velké množství variant těchto hřišť s různou náročností na prostor.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt nejvíc ocení dospělí a mládež se zájmem o sport a to ze všech sociálních vrstev. Veřejný prospěch projektu spočívá v tom, že rozšíří možnosti sportovního vyžití v parku Lužánky všem lidem, kteří tam už nyní za sportem míří, ale také přiláká další, kteří mají zájem o posilování, ale nemůžou si dovolit drahé vybavení nebo navštěvovat posilovnu. Také samozřejmě potěší všechny ty, kdo chtějí cvičit na čerstvém vzduchu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Workout hřiště 1 150 000 150 000
Projektová dokumentace 1 15 000 15 000
3 0 0
Cena celkem: 165 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor implementace evropských fondů V části parku Lužánky byl realizován projekt, jehož udržitelnosti skončí v říjnu 2018 (Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část). Aktivity projektu se musí vyhnout území, na kterém se realizovaly aktivity projektu.

proveditelný s úpravami
Odbor životního prostředí Park Lužánky je od roku 1958 kulturní památkou a byl rekonstruován z dotace EU. V parku Lužánky není možné budovat další hřiště – jsou tady 2 velké tenisové kurty, 1 volejbalové hřiště, dětské hřiště, pískoviště, dopravní hřiště, fit přístroje na cvičení, petangové hřiště. Park je koncipován jako odpočinkové místo umožňující některé sportovní aktivity, ale není prioritně sportovištěm.
neproveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje V plochách parků jsou přípustné pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci.
proveditelný