Komunitní přírodní zahrada pro děti a jejich rodiče - na městečku v Líšni
proveditelný

Navrhuji zpřístupnit zarostlý a neudržovaný pozemek přímo v centru městské části Líšeň - nám. Karla IV. Pozemek leží přímo u zastávky autobusů, v bezprostřední blízkosti RC Pastelka. Tento prostor by měl zpříjemnit například dopolední program líšeňských školek, nebo právě RC Pastelka. Odpolední program může být organizován v rámci kroužků školek nebo také škol.
Zahrada může sloužit v odpoledních hodinách pro setkávání rodin s dětmi. Umožnit dětem poznat zahradničení - o některé záhonky by se samy staraly. Prostor by však bylo možné využít také jako relaxační zónu, pro rodiče, ale také prarodiče a další členy rodiny. Je navrženo několik vyvýšených záhonů, ale je možné vybudovat i klasické terénní záhony.
Zahrada by také plnila funkci sadu. Měla by být realizována výsadba ovocných stromů starých, tradičních, českých odrůd. Důležitou součástí je výsadba keřů a trvalek. Pro poznání také navrhuji bylinkovou spirálu, díky které se děti dozví, jaké byliny mohou používat například pro léčbu kašle apod. V rámci komunit by bylo možné využít moštovač a zpracovat si třeba i ovoce z vlastní zahrádky. Údržbu a zabezpečování, respektive zamykání brány/branky by zajišťoval správce zahrady (nové pracovní místo). Do budoucna (například v rámci dalšího projektu dáme na vás :) ) by mohla být vybudována sušírna ovoce, tradiční dřevěná, jaké mají například na Slovácku.
Někdy i málo (záhon, hlína, strom....) stačí ke štěstí :)
DĚKUJI ZA VAŠI PODPORU, v případě dotazů či připomínek mne neváhejte kontaktovat


Veřejný přínos projektu: Zvelebení zanedbané zahrady v centru městské části. Smysluplné využití zahrady. Setkávání komunit, možnost využití pro vlastní kreativitu. Osvěžení pro čekající na zastávce. Cílová skupina jsou děti a jejich rodiče či prarodiče - společně strávený rodinný čas.

Navrhovatel:
Andrea Ondrůjová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Komunitní přírodní zahrada pro děti a jejich rodiče - na městečku v Líšni
Lokalita:
Brno - Líšen
Rozpočet:
1 756 891 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zdraví, Vzdělání, Zeleň
Délka realizace:
8 měsíců
Počet líbí se mi:
165
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Líšeň
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
odstranění ruderálního porostu [plocha] 1 50 000 50 000
odstranění nevhodných dřevin včetně pařezů [plocha] 1 60 000 60 000
výsadba keře [ks] 30 650 19 500
výsadba stromu [ks] 15 2 500 37 500
vyvýšený záhon [ks] 10 3 000 30 000
substrát pro veškerou výsadbu {t] 11 305 3 355
montáž + doprava záhonů 1 18 000 18 000
zabezpečení zahrady branka/brána/plot 1 80 000 80 000
informační cedule - provozní řád, popisky jednotlivých prvků 1 12 000 12 000
doprava a úprava (přesetí) substrátu 1 1 500 1 500
zahradnické nářadí různé 1 15 000 15 000
dřevěná dílna pro uložení nářadí, včetně hygienického zázemí, elektřiny, vody, zázemí při moštování 1 450 000 450 000
nádrž na dešťovou vodu [1000L] 1 7 000 7 000
bude-li třeba ... sekačka 1 8 000 8 000
elektrický moštovač 1 15 000 15 000
plastový komposter 3 3 000 9 000
čerpadlo 1 5 000 5 000
hadice 25 m 1 3 000 3 000
dlažba [m2] 40 750 30 000
stojan pro jízdní kola - spirála 1 8 000 8 000
dřevěná lavička 6 10 000 60 000
dřevěné posezení komplet 2 11 000 22 000
bylinková spirála 1 5 000 5 000
ohniště včetně posezení 1 4 000 4 000
trvalky včetně výsadby 1 16 000 16 000
houpačka dětská 4 5 000 20 000
dětské pískoviště 2 4 000 8 000
hmyzí hotel 4 1 200 4 800
ptačí budka 6 700 4 200
bude-li možné ... vrtaná studna 1 200 000 200 000
bude-li zájem ... týpí 1 40 000 40 000
rezerva - práce při sanaci pozemku 1 50 000 50 000
poplatky energie, voda 3 15 000 45 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 128 036 128 036
správce zahrady 3 96 000 288 000
Cena celkem: 1 756 891 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města svěřený MČ proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Odbor investiční Odhad ceny reálný, nutný územní souhlas proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Plocha smíšená jádrová slouží převážně k umístění obchodních provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury. Vnitrobloky přilehlé k bytovým domům v těchto plochách mají být primárně využity pro zeleň a hřiště. Projekt je vhodné realizovat spíše na parcele č. 1807, kde by mohly být vysázeny i vzrostlé stromy. Na ostatní části pozemku, který je prolukou určenou k zástavbě, by byla možná jeho realizace spíše v režimu stavby dočasné, která neznemožní naplnění funkce původně určené dle ÚPmB. proveditelný s úpravami
MČ Brno - Líšeň proveditelný