Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty
v realizaci

Stará dálnice je barierou, která naše město rozděluje. Pro pěší i cyklisty je bezpečně jen stěží překonatelnou barierou, pro rodinku s dětmi, jde o zcela nepřekonatelnou překážku. Smyslem projektu je zpracovat studii, která navrhne propojení obory Holedná, Kohoutovic a tím centra Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce.


Veřejný přínos projektu: Obyvatelé Brna získají atraktivní a hlavně bezpečné propojení pro pěší i cyklisty na Žebětín, Podkomorské lesy, na Autodrom Brno a samozřejmě Brněnskou přehradu, s možností dále pokračovat po turistických značkách až do údolí Bílého potoka. A opačně, umožní obyvatelům Žebětína, Kamech a horní části Bystrce dojít bezpečně pěšky či na kole do obory Holedná a dále pokračovat po již hotových cestách směrem na Kohoutovice i na centrum Brna.

Navrhovatel:
Oldřich Drápal
Název:
Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty
Lokalita:
Brno - Žebětín
Rozpočet:
600 000 Kč
Tématická oblast:
Sport, Zdraví, Doprava
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
325
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Žebětín
Odbor investiční
Odbor dopravy
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Žebětín (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Probíhá geometrické zaměření a přípravné práce na projektovou dokumentaci.
březen 2018 Vypracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí.
duben 2018 Probíhá projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány.
květen 2018 Úpravy projektové dokumentace ve spolupráci s Lesy města Brna, a.s.
červen 2018 Práce na získání potřebných povolení dotčených orgánů.
září 2018 Na základě požadavků Policie ČR muselo dojít k rozšíření projektované cesty. To způsobilo, že samotná cesta zasahuje do soukromých pozemků, proto se nyní získávají souhlasné stanoviska majitelů dotčených pozemků.
říjen 2018 Doplňuje se PD v rozsahu potřebném pro získání stavebního povolení.
listopad 2018 Získávají se souhlasné stanoviska majitelů dotčených pozemků
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projekt komplexní studie 1 600 000 600 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 0 0
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 600 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu, DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra města před nadměrnou dopravou, parkování proveditelný
MČ Brno - Žebětín proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor dopravy proveditelný