Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty
v realizaci
Oldřich Drápal
600 000 Kč
Sport
Brno - Žebětín
6 měsíců
325 líbí se mi

Stará dálnice je barierou, která naše město rozděluje. Pro pěší i cyklisty je bezpečně jen stěží překonatelnou barierou, pro rodinku s dětmi, jde o zcela nepřekonatelnou překážku. Smyslem projektu je zpracovat studii, která navrhne propojení obory Holedná, Kohoutovic a tím centra Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce.

Finálové video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Obyvatelé Brna získají atraktivní a hlavně bezpečné propojení pro pěší i cyklisty na Žebětín, Podkomorské lesy, na Autodrom Brno a samozřejmě Brněnskou přehradu, s možností dále pokračovat po turistických značkách až do údolí Bílého potoka. A opačně, umožní obyvatelům Žebětína, Kamech a horní části Bystrce dojít bezpečně pěšky či na kole do obory Holedná a dále pokračovat po již hotových cestách směrem na Kohoutovice i na centrum Brna.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Žebětín (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Probíhá geometrické zaměření a přípravné práce na projektovou dokumentaci.
duben 2018 Probíhá projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány.
květen 2018 Úpravy projektové dokumentace ve spolupráci s Lesy města Brna, a.s.
červen 2018 Práce na získání potřebných povolení dotčených orgánů.
září 2018 Na základě požadavků Policie ČR muselo dojít k rozšíření projektované cesty. To způsobilo, že samotná cesta zasahuje do soukromých pozemků, proto se nyní získávají souhlasné stanoviska majitelů dotčených pozemků.
říjen 2018 Doplňuje se PD v rozsahu potřebném pro získání stavebního povolení.
listopad 2018 Získávají se souhlasné stanoviska majitelů dotčených pozemků.
leden 2019 Kompletní PD byla odevzdána na příslušný stavební úřad.
únor 2019 Byl dokončen položkový rozpočet a čeká se na vyjádření stavebního úřadu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projekt komplexní studie 1 600 000 600 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 0 0
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 600 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu, DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra města před nadměrnou dopravou, parkování proveditelný
MČ Brno - Žebětín proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor dopravy proveditelný