Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty.

VÍTĚZNÝ

Tento projekt uspěl v hlasování a bude realizován.

Stará dálnice je barierou, která naše město rozděluje. Pro pěší i cyklisty je bezpečně jen stěží překonatelnou barierou, pro rodinku s dětmi, jde o zcela nepřekonatelnou překážku. Smyslem projektu je zpracovat studii, která navrhne propojení obory Holedná, Kohoutovic a tím centra Brna s Žebětínem, sídlištěm Kamechy i celou horní částí Bystrce.


Veřejný přínos projektu: Obyvatelé Brna získají atraktivní a hlavně bezpečné propojení pro pěší i cyklisty na Žebětín, Podkomorské lesy, na Autodrom Brno a samozřejmě Brněnskou přehradu, s možností dále pokračovat po turistických značkách až do údolí Bílého potoka. A opačně, umožní obyvatelům Žebětína, Kamech a horní části Bystrce dojít bezpečně pěšky či na kole do obory Holedná a dále pokračovat po již hotových cestách směrem na Kohoutovice i na centrum Brna.

Navrhovatel:
Oldřich Drápal
Název:
Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty.
Lokalita:
Brno - Žebětín
Rozpočet:
600 000 Kč
Tématická oblast:
Sport, Zdraví, Doprava
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
325
Status:
vítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Žebětín
Odbor investiční
Odbor dopravy
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projekt komplexní studie 1 600 000 600 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 0 0
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 600 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu, DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, Řešení dopravy, ochrana centra města před nadměrnou dopravou, parkování proveditelný
MČ Brno - Žebětín proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor dopravy proveditelný